Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

Úspěšné zakončení projektu OneGeology-Europe

7. 12 2010 | Dvouletý celoevropský projekt OneGeology-Europe (http://www.onegeology-europe.eu/) byl v Paříži 28. 10. 2010 úspěšně obhájen před Evropskou komisí. Oponentuře předcházel závěrečný seminář pro více než 80 hostů z celého světa, na kterém projektový tým prezentoval jak celkové výsledky projektu, tak i dílčí úspěchy jednotlivých podprojektů (workpackages).

Dvouletý celoevropský projekt OneGeology-Europe (http://www.onegeology-europe.eu/) byl v Paříži 28. 10. 2010 úspěšně obhájen před Evropskou komisí. Oponentuře předcházel závěrečný seminář pro více než 80 hostů z celého světa, na kterém projektový tým prezentoval jak celkové výsledky projektu, tak i dílčí úspěchy jednotlivých podprojektů (workpackages).

Cílem projektu, kterého se účastnilo 28 partnerů z 21 členských evropských států, bylo zpřístupnit geologická prostorová data celé Evropy. Výsledkem je pak historicky první harmonizovaná geologická mapa Evropy v měřítku 1 : 1 milionu přístupná na portálu OneGeology Europe (http://onegeologyeurope.brgm.fr/geoportal/), kde jsou navíc veškeré doplňující informace poskytovány v několika evropských jazycích. Geoportál OneGeology-Europe tak nabízí unikátní možnost komplexního pohledu na podloží Evropy pro celou řadu uživatelů, např. pro orgány státní správy, těžební průmysl, pojišťovny či instituce zabývající se stavebním inženýrstvím a projekty územního plánování. A konečně i pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více o tom, co je přímo pod našima nohama. Je nasnadě, že tyto
informace jsou klíčovými např. při predikci a zmírňování dopadů přírodních rizik jako jsou sesuvy půdy, zemětřesení a záplavy či při hodnocení kvality přírodních zdrojů.

Česká geologická služba (ČGS) se aktivně podílela na řešení téměř všech částí projektu a pod vedením dr. R. Tomase zodpovídala za vytvoření multilingválního metadatového katalogu národních geologických i aplikovaných mapových vrstev všech měřítek v souladu se schválenými pravidly pro tvorbu metadat a souvisejících katalogových služeb INSPIRE (metadatový katalog přístupný z http://one.geology.cz/). ČGS (vytvoření metadatového katalogu) se společně s francouzskou geologickou službou – BRGM (vývoj portálu) smluvně zavázaly minimálně po dobu dvou let provozovat tento systém pod patronací EuroGeoSurveys.

 

Diskuse

Speciály

Naše magazíny

Novinky ze světa bydlení, aut, techniky ...

Český výrobce sedacích souprav a postelí - Aksamite

Český výrobce sedacích souprav a postelí - Aksamite