Právě se nacházíte:

Advent se blíží

Staroměstské náměstí přivítalo v noci na úterý tradiční vánoční strom. Ten bude tento víkend slavnostně rozsvícen, aby všem lidem ohlásil blížící se Vánoce. Čas, kdy se více než v jinou dobu snažíme udělat radost svým blízkým a kdy si mnohem citlivěji uvědomujeme pomíjivost věcí, které jsme dosud považovali za důležité, a naopak nenahraditelnost těch, jež jsme možná trochu přehlíželi.

Označení advent, období příprav na Vánoce, pochází z latinského slova „adventus“, což znamená příchod. V našem případě Ježíše Krista. První začátky slavení adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Od 12. do 13. století se stal advent začátkem nového liturgického roku, který do té doby začínal Vánocemi. Datum letošní první adventní neděle připadá na neděli 27. listopadu. Každý rok je to jinak, a to proto, že poslední adventní neděle – čtvrtá – připadá vždy na neděli před 25. prosincem, který je hlavním vánoční svátkem. A protože 25. prosinec je každý rok v jiném dni v týdnu, tak i 1. adventní neděle má každý rok jiné datum. Advent vždy trvá do půlnoci Štědrého dne. Někdy se stává, že poslední adventní neděle může připadnout i na Štědrý den. V takovém roce trvá advent vlastně jen tři týdny, i když má čtyři adventní neděle.

Adventní věnec
Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible mluví o věnci jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očekáván a kdo zároveň již přichází jako vítěz, jako král a osvoboditel: Ježíš Kristus.

Adventní písně – roráty
Obsah adventní doby výstižně vyjadřují staré české adventní písně – roráty, sestavené podle biblických textů, převážně prorockých. Jejich název pochází z nejznámější latinské adventní písně ze 16. stol „Rorate coeli de super...“ – „Rosu nám dejte nebesa, dejte nám Spasitele...

Význam adventu
Adventní doba naštěstí není pouze časem horečných nákupů. Má především svůj duchovní obsah. A není důležité, jestli jste věřícími, či nikoliv. Advent by měl totiž být obdobím, kdy si zvláště uvědomujeme svoji odpovědnost a kdy chceme potěšit druhé – své blízké i ty, jimž osud příliš nepřál.

Tradiční ozdoba pražských Vánoc dorazila do centra Prahy toto úterý v noci, kdy absolvovala průjezd Prahou tak, aby nezpůsobila problémy v denním provozu. Smrk, vysoký dvaadvacet metrů, pochází z obce Malé Kyšice -- Poteplí na Kladensku. Je mu sedmdesát let a vyrůstal na zahradě v chatové osadě.

Organizátoři vybírali ze čtyřiceti tipů, které jim poslali do soutěže sami občané. Kritéria jsou opravdu náročná. Nakonec vybrali smrk ztepilý paní Hospodářové, která ho nabídla v obavě, že by mohl při náhlém poryvu větru poškodit chatu. Místo dřeva na topení se jí zalíbila myšlenka jeho využití na ozdobu trhů.

Strom na největších vánočních trzích v republice se slavnostně rozzáří v sobotu 26. listopadu v 17:15 hod.

Vánoční trhy na Staroměstském náměstí začnou letos tradičně o prvním adventním víkendu a potrvají do 1. ledna 2012. Na Václavském náměstí pak o týden déle.

www.praha1.cz