Afghánistán – zachráněné poklady buddhismu

Návštěvníci mají do soboty 30. 4. 2016 poslední možnost zhlédnout v Náprstkově muzeu výstavu Afghánistán – zachráněné poklady buddhismu, která představuje jedinečné předměty z Národního muzea Afghánistánu. Drahocenné šperky, buddhistické plastiky nebo zlaté a stříbrné mince si již prohlédlo více než 8 000 návštěvníků a zájemci se mohou vydat na poslední komentovanou prohlídku výstavy s jejím autorem, která se uskuteční ve čtvrtek 28. 4. od 17:00 hodin.  

Výstava Afghánistán – zachráněné poklady buddhismu prezentuje památky afghánského buddhismu z období 1. až 9. století po Kr. zejména z lokality Mes Ajnak a k vidění je široké spektrum exponátů z Národního muzea Afghánistánu. Výstavu doplňují předměty a fotografie ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha.

Poslední komentovaná prohlídka s autorem výstavy Ľubomírem Novákem proběhne:
28. 4. 2016, 17.00 hodin
Vstupné: běžné vstupné do muzea + 30,- Kč
Pro velký zájem návštěvníků se po ukončení výstavy ponesou témata květnových přednášek Náprstkova muzea v duchu afghánské kultury.

http://www.nm.cz/