Aktivní absolventi mají letos větší šanci na dobré uplatnění

Letošní absolventi mají velmi dobré vyhlídky na zajímavé pracovní možnosti. Nezaměstnanost je v České republice na minimálních hodnotách, blíží se k hranici 5 %, a odborníci předpokládají, že letošní absolventy pracovní trh „vstřebá“ ještě snadněji než tomu bylo vloni. I když jsou jejich šance na získání místa velké, nezaměstnanost je u čerstvých absolventů dvojnásobná oproti celostátnímu průměru.   

Studenti by měli už v době studia uvažovat o tom, co reálně zvýší jejich šance na budoucí uplatnění. Ideální je situace, kdy budoucí absolventi najdou svého ideálního zaměstnavatele už v době studia a formou brigády nebo částečného úvazku si práci v dané firmě vyzkouší. Poznají reálné pracovní prostředí, provoz firmy a nemají pak nereálné představy. Firmy tyto absolventy velmi ochotně přijímají, protože jde o perspektivní mladé pracovníky, kteří už dobře znají prostředí firmy a jsou téměř okamžitě schopní plnohodnotně se zapojit. Podle zkušeností personalistů navíc bývají lidé, kteří firmou projdou od nejnižšího stupně, v budoucnosti velmi dobrými manažery.

„Společnost Accenture nabízí v současné době řadu zajímavých pozic, zejména pro vysokoškoláky z ekonomických a technických oborů,“ říká Šárka Vránová, HR ředitelka poradenské společnosti Accenture v ČR. „Studenti končících ročníků navíc mají možnost stát se v rámci stážového (internship) programu „byznys konzultanty na poloviční úvazek“. Předpokladem je minimálně bakalářské vzdělání ekonomického nebo technického směru, plynulá angličtina a čeština nebo slovenština jako rodný jazyk. Po absolvování přijímacího procesu mohou studenti už v době studií nastoupit do společnosti Accenture na poloviční úvazek a po dokončení vysoké školy pak v případě zájmu pokračují v plnohodnotném režimu.“

Firmy mají o aktivní absolventy zájem – to potvrdil i průzkum Národního ústavu pro vzdělávání, ze kterého vyplynulo, že až 90 % firem je více nakloněno tomu zaměstnat čerstvého absolventa, pokud má již za sebou určitou pracovní zkušenost. Naopak to, že absolventi ve svém životopisu neuvedou žádnou relevantní praxi, je v očích personalistů poměrně diskredituje.

„České firmy jsou v poskytování práce studentům a mladým lidem na částečný úvazek vstřícné, protože tak zároveň mohou hledat i mladé schopné lidí,“ uvádí Zuzana Lincová, ředitelka Profesia.cz. „Jedním ze současných trendů je také stoupající význam výchovy vlastního „dorostu“ – firmy stále více spolupracují se školami všech stupňů a snaží se nejen podchytit mladé talenty, ale i přiblížit vzdělávání, které je orientované na získávání informací, spíše k získávání znalostí potřebných v praxi.“