Byla otevřena nová stálá expozice o historii Univerzity Karlovy

Veřejnost si může prohlédnout novou stálou expozici mapující historii Univerzity Karlovy v Praze. Při příležitosti dnešního 667. výročí založení této nejstarší české univerzity byla obnovená výstava otevřena v Karolinu. Na dnešní tiskové konferenci to řekl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. 

Podle prorektora pro tvůrčí a ediční činnost Jana Royta na výstavě, která je v podzemních prostorách Karolina, bude možné spatřit mimo jiné zakládací listinu univerzity a kopie univerzitní pečeti a žezla. Pak budou postupně vystaveny artefakty podle významných historických milníků, jako například josefínské reformy, rozdělení univerzity na českou a německou část, vznik samostatného Československa nebo pád komunistického režimu. Moderní historie je přiblížena také audiovizuálními materiály. 
    
Na výstavě jsou rovněž připomenuty významné osobnosti, které byly s Univerzitou Karlovou nějakým způsobem spjaty. Mezi ně patří například biolog a fyziolog Jan Evangelista Purkyně, věhlasný fyzik Albert Einstein a nositel Nobelovy ceny za chemii Jaroslav Heyrovský. Zatím bude výstava přístupná o víkendech, vstupné je dobrovolné. 
    
Výročí založení univerzity si dnes akademická obec připomíná slavnostním shromáždění ve Velké aule Karolina, jehož součástí je předání dvou Cen Bedřicha Hrozného za významný a originální tvůrčí počin v roce 2014. První získali děkan 1. lékařské fakulty Aleksi Šedo společně s Rolfem Mentleinem z Univerzity v Kielu za odbornou publikaci "Glioma Cell Biology" zaměřenou na biologii buněk mozkových nádorů. Druhou oceněnou byla Mireia Ryšková z Katolické teologické fakulty za publikaci "Pavel z Tarsu a jeho svět", která se zabývá jednou z nejvýraznějších postav raného křesťanství. 
    
Univerzita se také připravuje na 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, které připadá na 6. července. Na konci dubna bude otevřena v Křížové chodbě Karolina volně přístupná výstava zaměřená na Husa a jeho vztah k pražské univerzitě, jejímž byl postupně studentem, učitelem i rektorem. Univerzita se také podílela na vzniku nového dokumentárního filmu o Husovi a na začátek července plánuje slavnostní shromáždění. V září se ve spolupráci s univerzitou v Kostnici uskuteční mezinárodní konference o Husovi. 
 
zdroj: ČTK