Právě se nacházíte:

Dětské muzeum

Přijďte s dětmi do expozice, která vybízí k poznávání, imaginaci a kreativitě! Rozsáhlá expozice nabízí nové pohledy na přírodu, lidi a jejich výtvory prostřednictvím interaktivní exponátů a herních prvků.

Do Dětského muzea vstupujte Novou budovou. Do Dětského muzea je nutné si rezervovat 90minutový časový slot. Ke vstupu se dostavte nejdříve 15 min před jeho začátkem. Děkujeme.

Expozice v 2. patře Nové budovy Národního muzea je určena dětem od 4 let v doprovodu dospělé osoby. Dětské muzeum klade důraz na kreativní, imaginativní rozměr poznávání světa kolem nás, radost a fascinaci z objevování nového, resp. nových souvislostí v již známém. Na místo tradičního oddělování přírodovědné a historické perspektivy přináší expozice deset tematických celků, ve kterých se prolínají pohledy na přírodu, lidi a jejich výtvory: vývoj – od larvy k motýlovi, od přesličky k černému uhlí; obydlí – jak bydlí zvířata i lidé; obrana – od krunýřů k brnění; smysly – vnímání u lidí a jiných živočichů; záznam – příběhy skryté v geologii i v technologii ; křehkost – půvab jemných křídel hmyzu i vzácné keramiky; chyba – odchylky od norem a pravidel jako zdroj jedinečnosti; pohyb – let ptáků, migrace stád, ale i tok dat; blyštivost – pomíjivý i trvalý lesk přírodnin a lidských výrobků; hra – univerzální princip napříč dějinami i živočišnou říší.

Rozmanitost témat prostupuje celou expozicí, která je rozdělena do tří sálů, z nichž každý přináší jiný druh návštěvnické zkušenosti.

V prvním sále je dominantní hra. Hlavním prvkem je unikátní interaktivní stěna obsahující soubor her ovládaných házením míčků. Každá hra reprezentuje jedno z témat expozice. Vedle interaktivní stěny se v prvním sále nacházejí i další herní prvky na motivy expozice.

Ve druhém sále je na prvním místě poznávání. V na první pohled tradičním expozičním sále o třech podlažích na vás nečekají pouze klasické vitríny a exponáty, ale také množství interaktivních a herních prvků. Prostoru dominuje zeměkoule – mohutná kulová stavba představující fantazijní planetu, která ukrývá promítací sál s projekcí připravenou ve spolupráci s ČT:D a také s herním kioskem obsahujícím hry z dílny webu Déčko.cz.

Ve třetím sále se nachází prostor věnovaný tvořivosti. V něm najdete pracovní listy k samoobslužným kreativním aktivitám navazujícím na témata expozice. Na místě jsou k dispozici pracovní stoly a veškeré pomůcky. Ve třetím sále je rovněž umístěna knihovnička Dětského muzea s knihami tematicky provázanými s expozicí.

Cestou z druhého do třetího sálu je možné se zastavit v temné komoře – potemnělém prostoru za oponou, který je věnován technice klasické fotografie. V něm se můžete seznámit s vybavením fotografické laboratoře a vyzkoušet si aktivity spojené s projekcí světla.

Časovou vstupenku do Dětského muzea doporučejeme zakoupit on-line (z důvodu rezervace časového slotu). Vstupenky do Muzejního komplexu je možné zakoupit i v mobilní aplikaci, automatu nebo na pokladně v Historické či Nové budově Národního muzea.

Dětské muzeum je určeno pro děti od 4 let (do 15 let pouze v doprovodu dospělé osoby).
Vstup se nachází v Nové budově.
Do Dětského muzea je nutné si rezervovat 90minutový časový slot. Ke vstupu se dostavte nejdříve 15 min před jeho začátkem (Nová budova, 2. patro).
Do Dětského muzea můžete vstoupit kdykoliv během vašeho časového slotu.

https://www.nm.cz/