Dražba unikátní zlaté medaile pomůže předčasně narozeným dětem

Národní Pokladnice, přední distributor pamětních mincí a medailí na českém trhu, ve spolupráci s největším českým obchodním portálem Aukro.cz pořádá charitativní aukci unikátní zlaté kilogramové medaile, která je jediným exemplářem na celém světě. „Medaile byla emitována k 800. výročí vydání Zlaté buly sicilské. Tato událost změnila české dějiny a my se nyní snažíme o přenesení symbolu změny a podpory.

Výtěžek z dražby této medaile pomůže předčasně narozeným dětem na jednotce intenzivní péče,“ uvádí ředitel Národní Pokladnice, Libor Veselý.

Zlatá bula sicilská je významným historickým dokumentem, který byl vydán Přemyslu Otakarovi I. jako odměna za podporu, kterou poskytl císaři Fridrichovi II. v boji o říšskou královskou korunu. Název je odvozen od pečeti, která je k dokumentu přivěšena. Zlatá bula sicilská garantovala vnitřní nezávislost českého státu a nabízela českým králům nové možnosti aktivní zahraniční politiky. Přispěla tak ke zvýšení prestiže českého království ve střední Evropě. Originál listiny je uložen ve Státním ústředním archivu v Praze. 
 
Unikátní zlatá medaile, která připomíná tento významný milník našich dějin, je vyražena do 1 kg ryzího zlata o ryzosti 999/1000. Emitentem je přímo Národní Pokladnice. „Jsme nesmírně poctěni, že se návrhu této jedinečné mince ujal pan Vladimír Oppl, který dokonale zachytil její majestátnost i význam. Věřím, že se z ní nový majitel bude těšit stejně jako ze skutečnosti, že získané peníze šly na dobrý účel,“ podotýká Libor Veselý.
 
Dražba bude probíhat formou internetové aukce. Veškerý obnos, který bude vytěžen nad výši vyvolávací ceny, bude věnován Ústavu pro péči o matku a dítě. Vyvolávací cena bude stanovena na základě součtu nákladů spojených s ražbou tohoto unikátu. Národní Pokladnice zároveň garantuje, že bude věnováno minimálně 100 000 Kč. Darovaná částka bude určena na nákup speciálního přístroje Infant Flow SiPAP, který umožňuje snížit dlouhodobé postižení plic u nedonošených dětí, které vyžadují podporu dýchání. Tento přístroj dovoluje dětem zachovat jejich spontánní dechovou aktivitu a podporovat funkce plic. Cena jednoho přístroje je 200 000 Kč. „Symbolikou Zlaté buly sicilské je péče o naši zemi, doufáme a věříme, že charitativní projekt pomůže i nám ve správné péči o novorozence, kteří jsou základem naší země,“ uvedl Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě.
 
Slavnostní odhalení medaile a zahájení aukce první zlaté kilogramové medaile Národní Pokladnice proběhne 6. září 2012 ve 14:00 hodin na výstavě Sběratel v Praze Letňanech. Aukce potrvá pět dnů a bude ukončena 11. září 2012 ve 14:00 hodin. 
 
Více informací o celém projektu a vstupu do aukce naleznete na www.zlatabula-aukce.cz