Galerie NoD pořádá vernisáž výstavy Filipa Černého [Spíč]

Kurátor výstavy Jiří Machalický zve všechny příznivce kultury do galerie NoD na vernisáž umělce Filipa Černého. Ten si pro galerii připravil sérii obrazů s tématem přednášek, proslovů a diskuzí. Umělec se zamýšlí nad přínosným, jindy zpochybitelným smyslem proslovů a zajímá ho jejich vizuální stránka. Zájemci o vernisáž mohou dorazit do NoDu 4.12. 2013 v 19:00. Výstava potrvá od 5.12. 2013 do 5.1. 2013.

Série nazvaná [Spíč] má primárně pojednávat o tvorbě obrazů bez zvuků. Přesto zvuk zde hraje v podtextu hlavní roli. V každém z obrazů můžeme sledovat proměnu tématu, protože vycházejí z různých inspiračních zdrojů. Z některých cítíme napětí, ale naopak i harmonii. Vše pak vychází z charakteru a atmosféry proslovů. Sám malíř skrze svá díla naznačuje, že některé rozhovory mohou být naprosto nesmyslné, jelikož reportér klade zcela zbytečné otázky a o zpovídaném neví nic dopředu. Na obrazech Filipa Černého často nalezneme základní atributy oficiálních veřejných proslovů, jako jsou řečnické pulty, obleky, mikrofony, kravaty, květiny na stolcích či sklenice vody.
V některých obrazech může návštěvník galerie vytušit známé politické a společenské osobnosti. Filipovi Černému však zároveň jde o znejištění a zobecnění svých představ a úvah. Snaží se, aby projev transformovaný do malby vzbudil v divákovi intuitivní čtení mezi řádky. Umělec skrz svá díla pokládá otázku, zda je dorozumění mezi lidmi jednoduché.
Protipól k obrazům tvoří zvuková instalace výstavy, která je oddělená v temnotě. Zvuková část je převrácenou stranou vizuání části výstavy. Umělcovo vyjádření můžeme považovat za chápající a prolínají se v něm několik vrstev. Filip Černý upozorňuje nenásilnou formou na dění okolo nás a umožnuje nám různé výklady podle vlastních zkušeností.