Jak se tvoří cena elektřiny?

S počátkem nového roku mnozí lidé plánují, na co si ušetří, kam pojedou v létě na dovolenou, či co nového si pořídí na chalupu. S tím souvisí i otázka, za co budou v tomto roce utrácet, co si odpustí a co přijde na řadu až napřesrok. Jednou z položek, kterou musíme nějakým způsobem řešit skoro všichni, je účet za elektřinu. Málokdo však ví, co všechno platba za elektrickou energii vlastně zahrnuje a kdo se na její výsledné podobě podílí.

Cena za elektřinu, kterou platíme, má dvě základní složky. Jednou z nich je platba za silovou elektřinu, druhá část je tzv. regulovaná platba. „Silová elektřina je vlastně ta pravá elektřina, která člověka „kopne“, když na ní sáhne, která dodává energii spotřebičům v domácnosti a která se naměří na elektroměru v jednotkách kilowatthodin,“ uvedl Petr Holubec, tiskový mluvčí Pražské energetiky, a. s. (PRE). U regulované části je to podle něj složitější. „Regulovaná platba zahrnuje několik složek. Je to cena za dopravu elektřiny, za takzvaný rezervovaný příkon, dále příspěvek operátorovi trhu, který určuje, kam se v danou chvíli elektřina přesunuje a v neposlední řadě tato část ceny zahrnuje i příspěvek na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů,“ vysvětlil Petr Holubec s tím, že současná situace v České republice je taková, že platby za silovou elektřinu představují 44% z celkové ceny, kterou zákazník platí. Zbytek, tedy více než  polovina výsledné ceny (56%), je zmíněná regulovaná část, kterou určuje stát prostřednictvím Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a která je pro všechny odběratele elektřiny stejná. „Obchodníci, kteří lidem nabízejí různé ceny za elektřinu, tedy ve skutečnosti operují pouze v rámci již zmíněné platby za silovou elektřinu, tedy v části, která je méně než poloviční z výsledné ceny, kterou  platíme. Se zbylými šestapadesáti procenty nemohou nijak hnout,“ upřesnil Petr Holubec.

Pražská energetika, a. s. se dlouhodobě snaží držet cenu za silovou elektřinu na přijatelné úrovni. Zároveň jako jediná v této oblasti poskytuje v Praze svým zákazníkům celé spektrum dalších služeb, které mohou využívat. „Jde především o jedinečnou možnost individuálního poradenství, které poskytujeme v našich centrech. V hlavním městě jsme jediní, kdo dokáže klientům pomoci například s výběrem nejvhodnějšího tarifu, nabízíme poradenství v oblasti úsporných spotřebičů a podobně. Skutečností je, že hospodárným chováním mohou lidé ušetřit až dvacet procent nákladů na elektřinu, což je částka, kterou žádný jiný obchodník s energií nemůže dosáhnout,“ uzavřel Petr Holubec.
 
Ptáme se…
 
Jednou ze složek regulované ceny za elektřinu je i tzv. platba za rezervovaný příkon. Co tato platba znamená, vysvětluje tiskový mluvčí Pražské energetiky, a. s. (PRE) Petr Holubec. Platba za tzv. rezervovaný příkon je vlastně platbou za komfort, se kterým ve své domácnosti počítáme. V případě, že máme normální byt s několika žárovkami a spotřebiči, platíme za rezervovaný příkon méně, než ten, kdo pomocí elektřiny například topí, nebo dokonce vyhříváí zimní zahradu, nebo ohřívá vodu v bazénu. Jednoduše řečeno platíme za to, že máme námi požadované množství elektřiny kdykoli k dispozici. Distributoři energie nemohou vědět, v kterém okamžiku budou lidé chtít ohřívat vodu v bazénu, či kdy zapnou topení, avšak zákazníci chtějí mít elektřinu k dispozici neustále podle své potřeby. A pokud jsou jejich nároky takto vyšší, jsou logicky vyšší i jejich platby za tzv. rezervovaný příkon.