Jiří Janoušek - lídr kandidátky ANO pro Prahu 1

Vystudoval jsem Speciální výchovu zdravotně postižených na Karlově univerzitě v Praze. Pracuji jako Vedoucí výchovy Domova mládeže TAP a člen kolegia vedení Jedličkova ústavu a škol v Praze. Současně jsem členem Správní rady Nadace Jedličkova ústavu.

Jaké jsou moje politické priority v Praze 1 ?
 
Pokud se týče politických priorit, pak bych je rozdělil na dvě skupiny:
 
Moje osobní priority spatřuji v oblasti sociální péče, kdy bych rád zajistil, aby naši senioři nemuseli odcházet ze svých domovů a dožívat v zařízení sociální péče, když k tomu nejsou zdravotní důvody. Rád bych se zasadil o to, abychom umožnili dostat  péči a pomoc při zajištění běžných potřeb k seniorům domů. V této oblasti myslím lze dělat výrazně více než dosud.
 
Jsem přesvědčený, že lze výrazně zefektivnit fungování radnice a to relativně časově blízkými opatřeními směrem k zastupitelstvu i úřadu, jako takovému. Přitom lze nabídnout více vlídných řešení občanům a řada kvalitních pracovníků – zaměstnanců úřadu existuje již v současnosti. 
Transparentnost výběrových řízení a výdajů Úřadu městské části Praha 1 je pak snad ještě více než priorita. Je to snad i podmínka toho, jak musí státní správa fungovat a jak může spravovat obecní majetek a veřejné finance. 
 
Pro Prahu 1 pak vnímám priority, které se objevují v řadě programů různých politických uskupení Mnohá z nich nám však již ukázala, jak je to po volbách se skutečným naplněním předvolebních slibů. Spousta současných slibů již mohla být dávno naplněna.
 
Naši kandidáti sestavili program, který skutečně chceme naplňovat. Noční klid – tedy podmínky pro to, aby občané i návštěvníci Prahy 1 mohli v noci nerušeně spát je přeci základním nárokem na domov či bydlení. Nejsou třeba nové vyhlášky či zákony. Je nezbytné, aby strážníci Městské policie a policisté státní důsledně postihovali rušení nočního klidu, výtržnosti a nepřístojnosti v ulicích centra Prahy. K tomu samozřejmě potřebují cítit podporu úřadu a musí mít povinnost zasahovat bez ohledu na to, kdo veřejný pořádek narušuje. Bezpečnost v ulicích chceme výrazně zvýšit tím, že se postaráme o to, aby Praha 1 měla dlouhodobé strážníky – „okrskáře“, kteří budou znát své ulice – svůj region, rozpoznají případná rizika a budou schopni jim svou důsledností předcházet. Bude jim zřejmé, kdo parkuje v modré zóně Prahy 1 oprávněně a kdo nikoliv a v součinnosti s ostatními složkami budou rychle a nekompromisně neoprávněná parkování řešit. Jistě se tak zvýší i pořádek v ulicích a výrazně ubude výkalů na chodnících a v místech veřejně přístupných.
 
Jsme centrem Prahy a tak není divu, že nás navštěvuje mnoho turistů. Cestovní ruch chceme podporovat a máme zájem na návštěvnících Prahy, kteří jezdí obdivovat krásy Prahy 1 a utrácí zde své peníze. Chceme však zajistit, aby se do pokladny Prahy 1 dostávalo více z přerozdělování těchto peněz. Nemůžeme nést pouze náklady, spojené s turismem, je třeba mít také adekvátní podíl z příjmů.
 
Také bychom se rádi pustili do realizace úprav Václavského náměstí tak, aby opět bylo místem setkávání lidí bez obav z obtěžování prostitutkami, jejich naháněči, nabídek drog a podobně. Ve vlastnictví bytového fondu městskou částí Praha 1 chceme ponechat byty služební a sociální, a jednoznačně chceme dokončit privatizaci zbylého bytového fondu, která je občanům slibovaná již řadu let.
 
Pro občany i turisty pak chceme zachovat dostupnou kvalitní zdravotní péči a rozhodně nebudeme privatizovat Nemocnici Na Františku ani polikliniku v Palackého ulici. Chceme zde zřídit NON STOP lékárenskou službu a budeme obě zařízení modernizovat při důsledné kontrole jejich hospodaření. V oblasti kultury, sportu a veřejného života pak podporujeme organizování kulturních akcí v prostorách města a na veřejných prostranstvích při zajištění minimálně nutných dopadů na rezidenty. 
 
Je řada dalších oblastí, kterým se chceme věnovat po volbách do zastupitelstva MČ Praha 1 a detailní - kompletní volební program je dostupný na http://praha1.anobudelip.cz/