Každá krize ukrývá příležitost

18. 03 2022 | Na první pohled možná nemístné prohlášení. Že by i krize rozměru války mohla skrývat příležitost.

Jak to vidí Petra Sofie Haken, metodička systémového projektu 22 % K ROVNOSTI MPSV, která se jako mentorka představí v rámci Mentoringového dne na třídenní pracovně-zážitkové akci Equal Pay Day 2022, prozradí její komentář: “Domnívám se, že tomu tak je. Na území České republiky přicházejí tisíce uprchlíků, respektive uprchlic. Většinou se totiž jedná o ženy s dětmi, protože muži mají povinnost narukovat do armády a tedy zůstávají na Ukrajině. A přehřátý pracovní trh v České republice tak má šanci zaplnit volná pracovní místa a zároveň umožnit skloubit práci a péči ženám, které z Ukrajiny přicházejí. Toto mohou být skryté příležitosti, které se tak těžko dařilo naplnit v době klidu a míru, když po nich volaly ženy, které zde již žijí a pečují a rády by k tomu i pracovaly. 

Z Ukrajiny totiž nepřicházejí jen ženy, které uvítají jakoukoliv práci, nejsou to primárně uklízečky nebo obsluhy strojů a zařízení či adeptky na jiné pomocné a nekvalifikované práce. Přicházejí k nám i vysoce kvalifikované ženy – lékařky, zdravotní sestry, inženýrky nebo pedagožky. Ve shodě s přední českou ekonomkou Danuší Nerudovou právě v této situaci vidím příležitost pro ně i pro český trh práce. Ženy z Ukrajiny chtějí pracovat, z důvodu péče většinou především na částečné úvazky či flexibilním způsobem. 

O větší pružnost českého pracovního trhu se snaží řada organizací již řadu let. A výsledek je bohužel stále neuspokojivý. Na částečný úvazek pracuje v ČR pouhých 9, 9 %1 žen ve srovnání s 29, 7 % v zemích EU a 2, 4 % mužů ve srovnání s 8, 4 % v zemích EU.

Nízká nabídka flexibilních pracovních úvazků má vliv i na celkovou zaměstnanost žen s dětmi. Žen s dvěma dětmi ve věku 20 – 49 let pracuje v ČR méně než polovina (44, 6 %). Ženy ve věkové skupině 25 – 49 let jsou dle statistik Eurostatu v drtivé většině ekonomicky neaktivní právě z důvodu péče (78, 3 %), průměr v EU je přitom necelá třetina  (28, 3 %).   

Možná skutečně současná krize může přinést pozitivní změnu, protože větší podpora flexibilních pracovních úvazků je i součástí programového prohlášení vlády: Podpoříme kratší pracovní úvazky, včetně výhodného zdanění, slevou na pojistných odvodech, celkově zvýšíme flexibilitu zákoníku práce v zájmu zaměstnavatelů i zaměstnanců. Veřejná správa a organizace půjdou příkladem v nabídce slaďování práce a péče pro své zaměstnance.

Při snaze o větší flexibilitu pracovního trhu je nicméně nutné mít stále na paměti, že i pracující na kratší pracovní úvazky mají právo na rovné zacházení a stejnou mzdu za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. Aby za svou volbu nebyly trestány nepřiznáním benefitů, mimořádných odměn, ročních bonusů apod. Zároveň je důležitá nikoliv jen kvantita, ale i kvalita nabízených kratších a flexibilních pracovních úvazků tak, aby ženy v profesi s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou již zmíněné lékařky, zdravotní sestry, inženýrky apod. měly možnost se navracet do své profese postupně a zároveň měly jistotu, že až budou chtít, bude jim úvazek opět navýšen.

Jak ukazuje řada výzkumů i zkušenosti z pandemie, ženy často pracují právě z důvodu větší potřeby skloubení práce a rodiny na nevýhodné krátkodobé smlouvy (DPP, DPČ), které jim nedávají žádné jistoty a výhled do budoucna. Příchod velkého množství žen, které jsou připraveny okamžitě se integrovat na český pracovní trh, může tyto snahy k větší flexibilitě pracovních úvazků uspíšit.” 

MPSV připravilo na svém webu přehledné informace, které pomohou občanům Ukrajiny i zaměstnavatelům, aby se zorientovali v nové situaci ➡️ https://bit.ly/MPSV_ZaměstnáníCizinci.

Kromě Petry Sofie Haken se na Equal Pay Day, jejíž 13. ročník se uskuteční ve dnech 8. - 10. dubna 2022, můžete setkat i s dalšími ženami z projektu 22 % K ROVNOSTI. V pátek 8. dubna v Clarion Congress Hotel Prague vystoupí Lenka Simerská, hlavní gestorka tohoto projektu. Ta bude i jednou z mentorek, které se do akce pustí v sobotu 9. dubna. Připojí se k nim ještě Dita Jahodová, odborná garantka pro nástroj Logib, a Jana Skalková, vedoucí poradenského týmu ministra práce a sociálních věcí.

Chcete se i vy dozvědět více o problematice rovného odměňování, nechat se inspirovat, jak si vyjednat lepší podmínky v práci? Pořiďte si vstupenku a staňte se součástí Equal Pay Day 2022. 
 

 
.

Speciály

Modelky Fashion Models , více na www.fashion-models.cz