Mladé zaměstnance získají firmy, které je umějí oslovit jejich řečí

Do produktivního věku se v současné době dostává generace, která je nejaktivnější na sociálních sítích, takže je logicky využívá i při hledání pracovních příležitostí. Proto výrazně narůstá i význam moderních komunikačních prostředků při náboru zaměstnanců. A nejde už zdaleka pouze o profesní síť LinkedIn nebo Facebook, objevují se zajímavé projekty a aplikace, které například prakticky pomáhají uchazečům o práci. Jedním z takových projektů je JOBVENTURA, která pomůže uchazečům o práci s přípravou na pracovní pohovor.  

Podle nedávného průzkumu mezi HR manažery využívá při hledání práce sociální sítě u nás téměř 55 % zájemců, velká většina především profesní síť LinkedIn. Ta je také využívána personalisty, kteří zde často hledají potenciální zaměstnance. Sociální sítě při hledání zaměstnání využívají nejčastěji zájemci v oblasti IT, technologických firem a bankovnictví, personalisté na nich nejčastěji hledají specialisty – ať už v technických oborech, nebo například se specifickými jazykovými znalostmi. Facebook je nejčastěji využíván pro netradiční oslovení zájemců o zaměstnání, jeho důležitost při náboru zaměstnanců potvrzuje třetina firem.

„Firmy, které chtějí zaujmout mladé talenty, musejí komunikovat jejich řečí,“ říká Zuzana Lincová, ředitelka pracovního portálu Profesia.cz. „Podoba náboru nových lidí se v současné době mění – hlavně proto, že kvalifikované mladé zaměstnance hledá mnoho firem. Zejména progresivní technologické firmy svá náborové aktivity směřují na Facebook, LinkedIn a další sociální sítě, vytvářejí zajímavý virální obsah nebo aplikace.“

JOBVENTURA (www.JOBVENTURA.eu) je zajímavý nástroj určený zejména pro mladé lidi, kteří se připravují na svůj první pracovní pohovor. Jde o „tréninkovou“ aplikaci, díky které je možné prožít pohovor očima uchazeče a zjistit, na co je třeba se připravit. Její hravá forma usnadní lepší vstřebání informací, upozorní na to, co je v rámci pohovoru důležité a na co si dát pozor. Tyto někdy až překvapivé závěry zvýší uchazečovu připravenost a odolnost, odstraní případné chyby i nervozitu ze skutečného personalisty.

Projekt Aplikace JOBVENTURA vznikla jako nadstavba projektu Accenture Academy, který v úzké součinnosti realizuje Nadace Terezy Maxové dětem a společnost Accenture od roku 2011. „Projekt je určen mladým lidem, kteří čerstvě vstupují na trh práce. Snaží se jim usnadnit tento nelehký krok a připravit je na první pracovní pohovory. Existuje řada serverů s radami pro úspěšné zvládnutí pracovního pohovoru, náš interaktivní pohovor ale uchazeči o práci přímo napoví, na co si konkrétně při pohovoru má dát pozor a kde jsou jeho silné stránky,“ říká Marek Gešo, marketing manažer Accenture.