Na Starém Městě probíhá oprava komunikace

Od konce října loňského roku do letošního jara probíhají opravy a rekonstrukce komunikací na Starém Městě. Konkrétně se jedná o ulice Karlova, Husova, Jilská a Liliová. Městská část Praha 1 do těchto náročných prací investuje celkem 22 milionů korun.

„Chodníky a vozovky v centru hlavního města jsou dennodenně vystavovány obrovské zátěži, a tak není divu, že jsou na některých místech silně poškozené. Jejich údržba a opravy jsou ale jak prioritou naší radnice, tak i častým tématem diskusí s občany,“ vysvětlil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký. Věří, že obyvatelé pochopí, že nelehké opravy přinášejí i komplikace v podobě omezené průchodnosti a průjezdnosti i dočasného snížení parkovacích míst v uvedených ulicích a jejich okolí.

„Kromě předláždění jsou mimo jiné opravovány rozhraní vozovek a chodníků a jsou zmenšovány výškové rozdíly mezi chodníky a vozovkami. Mezi zvyšovanými a nezvyšovanými částmi vozovek jsou zřizovány stupňovité úrovňové přechody a naopak v některých úsecích jsou výšky vozovek sjednoceny a stávající úrovňové přechody zrušeny,“ popsal starosta Lomecký.

Zdůraznil, že radnice si kvalitu odváděné práce a náklady pečlivě hlídá. „Máme najatý speciální stavební dozor, který kontroluje celý průběh prací a dodržování správných technologických postupů, od rozmístění podkladových materiálů až po finální umístění dlažby, aby se nestalo, že povrch bude nerovný a nestabilní,“ řekl Oldřich Lomecký.

Další plánovanou akcí je rekonstrukce komunikací v oblasti Perštýna.

Rozsah prací v jednotlivých ulicích:

Karlova – zvýšení úrovně vozovky a chodníku, výškové úpravy chodníků s obrubníky, výškové úpravy stávajících povrchových prvků inženýrských sítí (plynová a vodovodní šoupata, hydranty, kanalizační vpusti a šachty, poklopy atd.), zrušení třístupňových prahů, vybudování dvoustupňových prahů, osazení kamenných patníků, úprava dopravního značení atd.

Husova – předláždění s částečnými výškovými korekcemi, výškové úpravy chodníků a obrubníků, výškové úpravy stávajících povrchových prvků inženýrských sítí, zrušení třístupňového prahu do Jalovcové ulice a vybudování nového dvoustupňového prahu, úprava dopravního značení atd.

Liliová – zvýšení úrovně vozovky, výšková úprava chodníků s obrubníky, výškové úpravy stávajících povrchových prvků inženýrských sítí, zrušení třístupňového prahu se žlaby směrem ke Karlově ulici, vybudování nového třístupňového prahu ve směru do Anenské, úprava dopravního značení.

Jilská – zvýšení úrovně vozovky a chodníků, tvarová úprava chodníků a obrubníků, výškové úpravy stávajících povrchových prvků inženýrských sítí, vybudování čtyř třístupňových prahů, celková úprava náměstíčka na rohu Jilské a Zlaté (vybudování parkoviště a zeleného ostrůvku se stromy, lavičkami a pítkem), vybudování dvou nových vpustí, úprava dopravního značení atd.

www.praha1.cz