Národní muzeum představuje ve Washingtonu osobnost Tomáše Garrigue Masaryka

Ve středu 7. února 2018 byla na velvyslanectví České republiky ve Washingtonu za účasti generálního ředitele Národního muzea Michala Lukeše a velvyslance České republiky Hynka Kmoníčka slavnostně zahájena putovní výstava Fenomén Masaryk / Masaryk as a Phenomenon. Výstava je pořádána v rámci programu zahraničních akcí k oslavám 100 let Československa. Nejen americkým návštěvníkům přiblíží zajímavými fotografiemi, předměty i audiovizuálními projekcemi osobu prvního československého prezidenta a jeho vztah ke Spojeným státům americkým. Výstava bude otevřena do 7. března 2018.  

Nově otevřená výstava Fenomén Masaryk/Masaryk as a Phenomenon je inspirována stejnojmenným výstavním projektem, který probíhal v Nové budově Národního muzea od 15. září 2017 do 31. ledna 2018. Představí Masaryka v roli profesora, prezidenta, ale například i otce a manžela. Velká pozornost je pak věnována Masarykovu vztahu ke Spojeným státům americkým, které hrály důležitou roli nejen v jeho osobním a pracovním životě, ale i v jeho „životním projektu“ – v obhajobě nutnosti vzniku samostatného Československa během první světové války.

Jeden z nejdůležitějších okamžiků vzniku československého státu představuje podpis tzv. Filadelfské deklarace (26. října 1918). Deklarace zaznamenává Prohlášení společných cílů nezávislých středoevropských národů. Podepsali ji zástupci Čechoslováků, Poláků, Chorvatů, Ukrajinců, Rusínů, Litevců, Rumunů, Rakušanů, tureckých Řeků, Albánců, Arménů a Židů – sionistů. 
Jedinečnou fotografii zachycující T. G. M. při podpisu tohoto významného dokumentu mohou návštěvníci na výstavě vidět spolu s dalšími předměty, mezi které patří například medaile vydaná k výročí 85. narozenin T. G. Masaryka od Otakara Španiela.

Výstava ve Washingtonu ukáže také zajímavé velkoplošné fotografie a audiovizuální projekce. K návštěvníkovi hovoří obrazem i zvukem. Na replice dobového rádia lze naladit Masarykovy výroky v anglickém a německém jazyce. Nechybí ani možnost poslechnout si jeho oblíbenou skladbu Ach synku, synku v originále. Masarykovy myšlenky znějí nahlas v celém prostoru a obklopují tak zájemce po dobu jeho návštěvy: „…God willing, I will be watching you a while longer yet, how you are running things.“

Tato putovní výstava bude postupně ke zhlédnutí v několika dalších městech.

http://www.nm.cz