Nezastavujme se v půli cesty, pojďme dále.

Nejreprezentativnější networkingová akce v ČR, určená ženám, se kvapem blíží. Již tento pátek 29.března se potkáme v Clarion Congress Hotel Prague.  Přečtěte si slova, která konferenci věnovala paní Drahomíra Mandíková, ředitelka firemních vztahů a komunikace pro střední Evropu Plzeňského Prazdroje. Na páteční konferenci také osobně vystoupí.

“Medzera v platoch žien a mužov v Čechách je obrovská. Ženy zarábajú na rovnakých pozíciách ako muži o takmer 22% menej. Takýto rozdiel nie je dobrý pre rodiny ani pre zamestnávateľov. Napriek tomu, že mnohé firmy sú príkladom a platové rozdiely u nich už nie sú, je táto téma stále aktuálna.

S výsledkami nepotešil ani report Európskej komisie z minulého roka. Zastúpenie žien v ČR v predstavenstvách veľkých firiem je 10%, v senior roliach v štátnej správe 17%, v ústavnej správe 20%. 

Pritom ženy predstavujú obrovský neodomknutý potenciál pre spoločnosť aj firmy. 

V dnešnej dobe keď je nedostatok zamestnancov. Avšak firmy a spoločnosť musia vytvárať podmienky, aby sa ženy mohli vrátiť v po rodičovskej do práce, aby mohli dobre zlaďovať svoje súkromné potreby s prácovnými povinnnostami, aby boli adekvátne odmeňované. A práve preto je témou EPD firemná kultúra. Táto téma patrí na agendu predstavenstiev firiem ako jedna z komerčných priorít!

Firmy, ktoré sa rozhodli ísť touto cestou a zamerať sa na spravodlivý prístup ku všetkým zamestnancov, odmeňovanie bez rozdielov a podporu diverzity a inklúzie, získavajú obrovskú konkurenčnú výhodu. Všetky dáta ukazujú, že byznysy s aspoň 35% zastúpením žien v predstavenstvách dosiahli v priebehu 4-5 rokov zlepšenia finančných aj nefinančných ukazovateľov firmy.”

https://www.equalpayday.cz/mentors/drahomira-mandikova/

Jste zvědaví, jaké jsou hlavní bariéry spravedlivého odměňování v práci žen? Chcete si užít největší pracovně zážitkovou akci v ČR, výjimečné hosty včetně zahraničních?

Sledujte nás na https://www.equalpayday.cz nebo na Facebooku Equal pay Day Czech.