NKÚ: Výchovné ústavy a školy pro postižené hospodaří bez chyb

Diagnostické a výchovné ústavy a školy pro zdravotně postižené hospodaří bez vážných pochybení, zjistil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Náklady na jedno dítě v šesti prověřovaných zařízeních v letech 2010 až 2012 buď stagnovaly, nebo měly spíše klesající tendenci, pohybovaly se od 165 do 449 tisíc korun za rok. Vyplývá to z kontroly, o jejíž výsledcích dnes ČTK informovala mluvčí NKÚ Olga Málková. 

Kontroloři se zaměřili například na účetnictví a na způsob nakládání s majetkem státu. "V rámci kontroly nezjistili, že by příspěvkové organizace s kontrolovanými penězi nakládaly nehospodárně nebo neúčelně," uvedl NKÚ. Kontroloval hospodaření šesti příspěvkových organizací ministerstva školství z let 2011 a 2012, tedy majetek za 765,4 milionu korun a finanční prostředky ve výši 87,6 milionu. 
    
Účetnictví prověřovaných ústavů a škol nicméně kontroloři nemohli vyhodnotit jako správné, úplné a průkazné, protože našli některá pochybení. Například Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené v Olomouci nesprávně zaúčtovala 626.000 korun za opravu vodoinstalace na účet dlouhodobého majetku místo na účet na účet určený pro opravy. NKÚ našel i nedostatky v evidenci a inventarizaci majetku. 
    
Kontroloři také sledovali takzvané jiné činnosti příspěvkových organizací, tedy například pronájmy nebytových prostor nebo poskytování stravovacích a ubytovacích služeb. Zjistili tak, že olomoucká škola pro sluchově postižené porušila živnostenský zákon, když poskytovala ubytování bez ohlášení živnostenskému úřadu. 
    
Vedle olomoucké školy pro sluchově postižené byla kontrolována podobná škola v Praze 5, škola pro zrakově postižené v Brně, výchovné ústavy v Ostravě-Hrabůvce a Velkém Meziříčí na Žďársku a dětský diagnostický ústav v Liberci. 
 
zdroj: ČTK