O vrácení poplatků za vedení úvěru žádá 310.000 klientů bank

O vrácení poplatků za vedení hypotéky nebo spotřebitelského úvěru žádá 310.000 klientů bank, které zastupují servery Poplatkyzpět.cz, Bankovnípoplatky.com a Jdeto.de. Možnost přihlásit se o ně měli do konce dubna. "I po tomto datu nám stále denně přichází několik desítek plných mocí, které také zpracujeme," řekl dnes ČTK provozovatel služby Poplatkyzpět.cz Daniel Paľko. První žaloby na banky plánuje podat v červnu. 

Iniciativa Poplatkyzpět.cz se snaží získat pro klienty bank zpět údajně neoprávněně inkasované úvěrové poplatky a zároveň usiluje o jejich zrušení do budoucna. V těchto dnech v postupných vlnách doručují jednotlivým bankám výzvy klientů, kteří požadují vrácení údajně nezákonně účtovaných úvěrových poplatků zpět. 

"Jakmile obdržíme reakci banky na naši výzvu, které jsou zatím zamítavé, zkontaktujeme naše klienty s tím, aby nám udělili souhlas s podáním žaloby k soudu a zároveň uhradili soudní poplatek na k tomu zvláště zřízený účet. První vlnu žalob k soudu plánujeme v první polovině června a další budou navazovat, jakmile nám klienti udělí souhlas se žalobou a uhradí soudní poplatek," uvedl Paľko. 
    
Klienti prý podle prvních reakcí chápou, že soudní cesta je v tuto chvíli jedinou možností, jak získat své peníze od bank. Z telefonického průzkumu klientského centra z minulého týdne na vzorku 980 klientů vyplývá, že klienti jsou připraveni uhradit soudní poplatek v 90 procentech případů za předpokladu, že bylo využito všech smírčích jednání s bankami. Přes pět procent respondentů se k soudním žalobám přidá až po tom, co uvidí úspěchy žalob u jiných. Necelá tři procenta by se ráda soudnímu sporu vyhnula a dvě procenta ještě nejsou rozhodnuta. 
    
Iniciativa v tomto týdnu požádá finančního arbitra o schůzku, na které chce projednat způsob podání žalob za klienty za období, které by mohlo být promlčeno tím, že banky dělají obstrukce s převzetím výzev. "Je tedy možné, že v nejbližší době budou podány k finančnímu arbitrovi desítky tisíc žalob našich klientů," podotkl Paľko. 
    
Obvodní soud v Praze 5 rozhodl 18. dubna ve sporu o vrácení úvěrových poplatků ve prospěch klienta banky. Podle představitelů iniciativy Poplatkyzpet.cz je rozsudek průlomový. Hypoteční banka reagovala tvrzením, že rozhodnutí soudu se vztahuje k velmi specifickému případu a rozhodně jej nelze považovat za precedentní. Názory právníků na to, zda jde o průlomové rozhodnutí, se liší. 
    
Také finanční arbitr minulý týden v prvnímu nálezu ve sporu o poplatek za vedení úvěrového účtu rozhodl o tom, že banka je povinna poplatek klientovi vrátit. Navíc má zaplatit pokutu podle zákona o finančním arbitrovi. Vydání prvního nálezu ve sporu o poplatek za vedení úvěrového účtu či správu úvěru ale podle arbitra neznamená, že všechny další případy budou posuzovány shodně. 
    
Tuzemské banky čelí prvním individuálním žalobám kvůli poplatkům za vedení úvěrových účtů od února. Ke zrušení poplatku za vedení a správu úvěru vyzval časopis dTest Komerční banku a Českou spořitelnu. Podal i žalobu, protože poplatek za správu úvěrového účtu považuje za nezákonný. 
 
zdroj: ČTK