Plyn bude intenzivněji zapáchat

24. 10 2013 | Pražská plynárenská Distribuce provede v oblasti své územní působnosti před  zimní topnou sezonou preventivní nárazovou odorizaci zemního plynu. Ta začne v pátek  25.10.2013 ve večerních hodinách a její vrchol lze očekávat přibližně od pondělí 28.10.2013 odpoledních hodin do středy 30.10.2013 večerních hodin. Následně bude postupně odeznívat. 

Zemní plyn bude v těchto dnech nasycen dvojnásobným množstvím látky s intenzivním a charakteristickým zápachem (odorantem), což umožní snadnou identifikaci i zcela nepatrných, jinak těžko postřehnutelných, úniků zemního plynu, zejména v rámci domovních a bytových rozvodů. 
 
Každý, kdo zjistí i nepatrný únik zemního plynu nebo na něj bude mít podezření, by měl tuto skutečnost neprodleně nahlásit nonstop pohotovostní službě na telefonním čísle 1239. 
 
Při podezření na únik zemního plynu v objektu, je třeba neprodleně zajistit větrání předmětných prostor, vyvarovat se použití otevřeného ohně, elektrických spotřebičů,  rozsvěcování světel a vyčkat příjezdu pohotovostní služby.  
 
 
.

Speciály

Modelky Fashion Models , více na www.fashion-models.cz