Plynaři nabízejí pomoc postiženým povodní

Společnost Pražská plynárenská nabízí svým zákazníkům postiženým povodní pomoc a finanční spoluúčast při likvidaci jejích následků. 

Řada odběratelů zemního plynu, jejichž domácnost nebo firmu postihla letošní povodeň, musí po jejím opadnutí kromě jiných starostí řešit i problém, jak naložit se svými plynovými spotřebiči, které zatopila voda. Špatnou zprávou je, že např. u plynových kotlů je zpravidla v těchto případech nutná jejich celková výměna.  
 
S pomocí pro své takto postižené zákazníky přichází bezprostředně po povodních společnost Pražská plynárenská. Ta nabízí při splnění určitých podmínek finanční spoluúčast na výměně vodou poškozeného spotřebiče a ve spolupráci se svými smluvními partnery dále i zajištění nových plynových spotřebičů za zvýhodněných podmínek. Kontaktní kanály, kam se mohou zákazníci společnosti v této věci obracet, jsou k dispozici na internetových stránkách www.ppas.cz