Plynaři přitvrdili! Neplatíte? Odpojíme vám plyn, a to i na dálku!

14. 11 2013 | Těm odběratelům plynu, kteří neplatí své faktury včas nebo dokonce vůbec, nastávají krušné časy. Notorickým neplatičům totiž začala Pražská plynárenská přerušovat dodávku plynu. Nově k tomu využívá mimo jiné i tzv. chytré plynoměry, které  průběžně montuje právě u těch zákazníků, kteří dlouhodobě neplní své smluvní závazky a jejichž prostřednictvím lze plyn odpojit jednoduše na dálku. Dodávku přitom plynaři neobnoví dříve, dokud nedojde k úhradě dlužné částky nebo sjednání přijatelného řešení celé situace.   

„Chápeme, že se někteří naši zákazníci mohou z různých důvodů dostat do složité situace, která jim zabrání přechodně plnit závazky. Jsme proto připraveni domluvit se s každým na individuálním řešení a být mu nápomocni.  Přerušení dodávky plynu  považujeme až za krajní možnost. Bohužel vyskytují se i lidé, kteří s námi nekomunikují, situaci odmítají řešit a dohodnout se nechtějí. V těchto případech pak nezbývá, než postupovat razantně,“ uvedl k celé věci  mluvčí společnosti Miroslav Vránek.
 
Dlužníci navíc mohou přijít i o dost peněz vzhledem k tomu, že jim společnost  neposkytne žádnou z výhod, které jinak náleží všem řádně platícím odběratelům. A to se neplatičům může hodně nevyplatit. Pražská plynárenská totiž například poskytuje svým zákazníkům při splnění určitých podmínek opravy  plynových spotřebičů zcela zdarma nebo s finanční spoluúčastí. Zákazník, který je však evidován jako neplatič na tuto službu nemá nárok, opravu spotřebiče si musí uhradit sám, což prakticky znamená i několikatisícové výdaje. Podobně je tomu i v případě dalších nadstandardních služeb a bonusů, které jsou u společnosti k dispozici. „U nás se prostě neplatit nevyplatí“, doplnil v této souvislosti Vránek. 
 
 
.

Speciály

Modelky Fashion Models , více na www.fashion-models.cz