Primátor Svoboda uvedl do funkce nového ředitele pražské městské policie

Slavnostní setkání u příležitosti jmenování ředitele Městské policie hl. m. Prahy se uskutečnilo v Brožíkově sále Staroměstské radnice. Primátor Bohuslav Svoboda představil za přítomnosti čestných hostů a médií nového ředitele strážníků Eduarda Šustera a předal mu bicykl v barvách městské policie jako symbol svého přání, aby bylo v ulicích města více strážníků a Praha byla bezpečnější. 

„Eduard Šuster je zkušený a erudovaný člověk, který má za sebou dlouhá léta u Policie ČR a já věřím, že svou prací očistí pošpiněnou pověst pražské městské policie a získá veřejnost na svou stranu. Rád bych se konečně dočkal doby, kdy by v každé ulici znali svého „četníka“,“ uvedl primátor Bohuslav Svoboda. Nový ředitel pražské městské policie Eduard Šuster poděkoval za důvěru, kterou od představitelů hlavního města dostal a zopakoval své odhodlání vrátit kredit pražským strážníkům. Svůj slib symbolicky potvrdil podpisem do Pamětní knihy.

Mjr. Ing. Bc. Eduard Šuster má pověření vést Městskou policii hl. m. Prahy na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy z 29. 11. 2012. Podmínkou bylo složení zkoušek předepsaných zákonem pro strážníka, což 15. ledna úspěšně absolvoval. A dnes po skončení slavnostního ceremoniálu na Staroměstské radnici jej primátor Bohuslav Svoboda oficiálně uvedl do funkce přímo v budově Městské policie hl. m. Prahy v Korunní ulici.