Právě se nacházíte:

PRIORITY KA14 PRO PRAHU 1

Hlavním úkolem nového vedení radnice bude zajistit ochranu bytových zón před nočním hlukem.

Je li nedůslednost až nečinnost chybou, tak je to hlavní chyba vedení samosprávy v Praze a v Praze 1. Určitě bylo,i za současné legislativní situace, možné důslednými a komplexními kontrolami i v nočních hodinách a ve spolupráci s PČR dosáhnout „zašpuntování“ nejhorších podniků , které terorizují své okolí nočním hlukem, nebo nabízejí sexuální služby. Mohu to tvrdit, protože když jsem byl starostou, jsme tento postup s úspěchem používali. Jen je nutné použít s velkou rozhodností všechny možnosti kontrol. 
 
Pro efektivní ochranu centra města před vyhřezáváním prostituce a drog na chodníky centra města, pro ochranu obytných zón před nočním hlukem z hospod a klubů je nutné mít k disposici účinnější nástroj. Tím,podle mne je převedení některých živností / např hostinské/  mezi koncesované. Pak by bylo možné stanovovat podmínky provozovnám s ohledem na konkrétní lokalitu a to ve správním řízení, s řádným zdůvodněním a s možností přezkumu. Nečinnost města proto nechápu a nevím proč opakovaně nevyužívá své legislativní kompetence vůči sněmovně. 
                                                                                                                                          
Je také velkou u ostudou, že se za posledních 8 let nic neudělalo s přípravou přeměny Václaváku na moderní –Evropský bulvár. Přitom je projekt ve fázi studie pro územní řízení po celou dobu k dispozici. Jde o návrh arch Cíglera, vzešlý z architektonické soutěže, který prošel rozsáhlou diskusí a je všeobecně přijatelný. Lze chápat určité zdržení, protože kapacitní úpravu magistrály okolo Muzea nešlo realizovat před zprovozněním Blanky. Ale nečinnost v současné době je neomluvitelná.
 
Druhou prioritou pro naše politické uskupení rychlé ukončení prodeje bytů všem nájemníkům, kteří o to mají zájem. Úzká spolupráce s vlastníky bytů sdruženými v jednotlivých společenství vlastníků jednotlivých bytů je pro Městskou část Praha 1 cestou k efektivní správě bytového fondu. Městská část by si měla ponechat jen kontrolní funkci. Proto jsme přesvědčeni, že i prodej nebytových prostor je nejen možný, ale i žádoucí. Samozřejmě pouze za úzké součinnosti s SVJ.
 
Ing. Jan Bürgermeister
Konzervativní aliance KA14