Proběhl koncert na podporu Nadace Artevide

Benefiční koncert na podporu činnosti Nadace Artevide se uskutečnil v sále Bohuslava Martinů v Lichtenštejnském paláci na Malé Straně. Zúčastnil se ho také starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.

„Na Vánocích je krásný ten samotný prožitek a jeho atmosféra. Krásné jsou ale rovněž akce organizované v souvislosti s vánočními svátky v době adventu. Akce pořádané lidmi dobré vůle,“ prohlásil starosta Lomecký a dodal: „Je dobře, že takových lidí je stále dost, i když se nám oprávněně často zdá, že lidské dobro a láska v řadě míst světa tahají za kratší konec pomyslného provazu.“

Návštěvníci koncertu mohli podpořit nadaci ve formě dobrovolného vstupného. Byli za to zařazeni do losování, díky kterému měli šanci získat jeden z obrazů vytvořených během koncertu takzvanou Čečovou metodou.

Nadace Artevide byla založena v roce 2007 za účelem všestranné podpory umělecké a sociální činnosti nevidomých dětí, mládeže a sociálně slabých. Uměleckým a duchovním patronem nadace je akademický malíř Sabahudin „Dino“ Čečo. Jeho originální metoda využívá haptického působení na čisté bílé plátno, pod kterým se nachází vrstva černé magmatické barvy, jež se objeví až v okamžiku doteku. Umělec tuto protlačovací metodu obohatil o reliéf, díky kterému mohou nevidomí svá díla spatřit hapticky – tedy způsobem, který je jim hluboce vlastní. Díky Čečově protlačovací metodě, která má evropský patent a je ojedinělá nejen u nás, ale i ve světě, nám nevidomí mohou otevřít svůj skrytý svět plný emocí, přání a fantazie.

www.praha1.cz