Právě se nacházíte:

Problémy Prahy 1

Problémy s rezidenčním parkováním, nedostupnost základních obchodů a služeb a špatná údržba ulic a chodníků – to jsou největší problémy, které zmínili obyvatelé Prahy 1 v rozsáhlém průzkumu zadaném radnicí této městské části.

„Telefonickým dotazováním a poštou rozesílanou anketou jsme získali odpovědi a cenné podněty od více než tří tisíc respondentů. Zhruba desetiprocentní vzorek je natolik reprezentativní, že si troufám konstatovat: takto významná data žádná politická reprezentace Prahy 1 ještě nikdy neměla k dispozici,“ říká starosta Městské části Praha 1 Oldřich Lomecký (TOP 09).

Pro celou Prahu 1 typické problémy – jako právě první tři jmenované – lidé zmiňovali spontánně, tedy bez zaškrtávání v předem připravené škále (parkování – 21,9 %, nedostupnost obchodů – 18,9 %, údržba chodníků – 16,1 %). V dalším pořadí takto pojmenovaných problémů jsou nejčastěji zmiňováni bezdomovci a narkomani (15,2 %), rušení nočního klidu a další negativa spojená s nočními podniky (11,5 %), psí exkrementy (11,1 %), nepostihování přestupků policií a strážníky (8,1 %), vylidňování Prahy 1 (7,5 %) a intenzita dopravy v centru (7,2 %). Žebříček deseti nejpalčivějších problémů uzavírá vysoká hluková zátěž (7,1 %).

Dílčí anketa pro jednotlivé lokality v Praze 1 měla naopak především charakter zaškrtávání v předem připravené škále. Pokud jde o samotné centrum metropole (Staré Město a Nové Město), celkově nejintenzivněji vnímaným problémem jsou bezdomovci a narkomani v ulicích. Zajímavé přitom je, že mezi spontánně jmenovanými problémy skončili bezdomovci a narkomani až na čtvrtém místě (viz výše). Je to dáno zřejmě tím, že problém není všudypřítomný, ale jakmile se objeví nebo je občanům připomenut, je jimi vnímán velmi negativně a intenzivně.
Na druhém místě následují chronické problémy s velkou dopravní zátěží a rezidenčním parkováním, které se neobjevují pouze v Praze 1, ale prakticky v celém širším centru. Typickým problémem centrálních částí velkých měst je kvůli vysoké hustotě zástavby také nedostatek zeleně a klidových zón určených pro odpočinek obyvatel, který se v žebříčku rovněž objevuje velmi vysoko. V této souvislosti jsou obyvatelé alergičtí na jakékoliv zábory volných prostranství pro novou výstavbu. V anketě se tak například mnohokrát objevoval nesouhlas s výstavbou Copa centra nad stanicí metra Národní třída.

Zatímco v rámci telefonického dotazování byla získána data od 804 respondentů, vyplněných anketních lístků radnice obdržela zpět 2.429 (z celkem 17.400 lístků, které dostaly – se zpětnou obálkou – všechny domácnosti v Praze 1 evidované v databázi České pošty).
Obsah ankety byl prakticky identický s telefonickým šetřením, což bylo podmínkou pro společné zpracování dat z obou částí výzkumu.
Oba průzkumy proběhly v souladu s kodexy asociace ESOMAR a sdružení výzkumných agentur SIMAR.

„Jako člověk, který v Praze 1 léta bydlí, mohu potvrdit, že nejčastěji zmiňované problémy vcelku korespondují s mým vnímáním každodenního života v naší městské části. Průzkum však poskytl natolik sofistikované závěry, že se dojmy změnily v tvrdá data, s nimiž lze dále pracovat,“ dodává starosta Lomecký.

www.praha1.cz