Rozhovor s Mgr. Jiřím Janouškem

Položili jsme pět otázek lídrovi kandidátky ANO pro volby do zastupitelstva MČ a kandidátovi na starostu Prahy 1 Mgr. Jiřímu Janouškovi: 

Proč jste se rozhodl kandidovat do komunálních voleb?
 
Praha 1 je pro mne synonymem nejkrásnějšího centra metropole na světě. Žiju tady už řadu let a sleduji, jak se centrum vyvíjí. Pamatuji si, jak Praha 1 vypadala v době před rokem 1989, jak se mění po revoluci, jak ji zasáhly povodně a jak se dávala znovu do pořádku a současně vnímám, jek se přetváří lidsky. Bohužel také sleduji změny na Václavském nebo Staroměstském náměstí, které jsou v podstatě jen k horšímu. Naše krásné centrum ovládají cizinci s matrjoškami, případně prostitutky, jejich pasáci nebo drogoví dealeři. Vadí mi, že na Praze 1 není průhledné hospodaření, že se spekuluje s obecními byty místo toho, aby se nabídly lidem, kteří v nich žít chtějí. Řekl jsem si, že už nestačí jen remcat, nadávat a pak se před volbami rozhodovat, kdo je nejméně špatný, abych mu mohl dát hlas. Chci změnu a musím k tomu sám přispět. Jinak se nestane nic.
 
Co chcete do politiky přinést?
 
Pocházím z lékařské rodiny, mí prarodiče byli za komunismu zavření a až po revoluci plně rehabilitováni. Takže doma byla dlouho politika jako téma tabu. Mám zkušenosti ze zdravotnictví, farmacie, obchodu i sociálních služeb. Svou kariéru jsem vybudoval sám, bez pomoci kohokoli jiného, a myslím, že jsem poměrně zkušený a úspěšný. Nikdy jsem nebyl v politice a nikomu nic nedlužím, nikomu nejsem zavázán. Přináším tedy jistou zkušenost, odbornost a také to, že nejsem nijak spojený s minulostí pražské politiky. Chci nastavit transparentní správu radnice Prahy 1 ve prospěch našich občanů, nikoli ve prospěch vybraných jednotlivců.
 
Jak vám zasahuje vedení ANO do Vašich plánů na radnici Prahy 1?
 
Hnutí ANO považuji za jediné politické uskupení, které je schopné prosadit v České republice změny. Jsem jeho členem v podstatě od jeho vzniku a podporuji jeho myšlenky, protikorupční zaměření a snahu o práci pro občany. Jsme ovšem demokratickým hnutím. Nemáme žádné nastavené normy, co můžeme nebo nemůžeme dělat. Zodpovědnost za kampaň, její výsledky a následná rozhodnutí neseme my sami. Stejně jako si sami zajišťujeme financování kampaně, na kterou jsme nedostali žádný „příděl“ peněz, jak někteří lidé prohlašují.
 
Co bude vaší hlavní prioritou v případě volebního úspěchu?
 
Priorit je hned několik. Chceme jasná pravidla pro všechny příspěvkové organizace i pro fungování úřadu a jeho zaměstnanců, které umožní transparentní podmínky pro práci i zadávání veřejných zakázek. Chceme, aby Praha 1 lépe spolupracovala s Magistrátem hlavního města Prahy zejména v otázkách bezpečnosti, potírání pouliční kriminality, řešení míst pro prezentace pouličních „umělců“, vymáhání dodržování veřejného pořádku, omezení hluku zejména v nočních hodinách, revitalizace Václavského náměstí a další nákladné projekty zvelebení životního prostředí v centru Prahy a podobně. Chceme jednoznačně dokončit privatizaci bytů ve vlastnictví MČ Praha 1, pochopitelně mimo byty služební a sociální. V sociální oblasti pak chceme výrazně podpořit „Domácí péči“ tak, aby se nemuseli senioři nebo další občané Prahy 1 přemísťovat do zařízení sociálních služeb nebo léčeben dlouhodobě nemocných, když k tomu není zdravotní důvod nebo jejich rozhodnutí. Chceme umožnit seniorům, aby prožili i tuto etapu života ve svých domácnostech a přivést pomoc s úkony denní potřeby, které sami nezvládnou, k nim domů. Budeme tedy hlavně hájit zájmy občanů Prahy 1. Vymezená parkovací stání, tedy takzvané modré zóny, nechceme slučovat s dalšími městskými částmi, ve střednědobém horizontu po dokončení městského okruhu chceme upravit pravidla vjezdu do centra tak, aby nebyli omezováni rezidenti, ale současně tu chceme výrazně snížit počet aut. Budeme podporovat kroky směřující k navyšování zájmu slušných turistů o návštěvu Prahy, ale nechceme a nebudeme nečinně přihlížet lákadlům, jako jsou prostituce, drogy a nechceme tu mít alkoholový ráj, kde se může bezuzdně řvát celou noc.
 
Pokud ve volbách neuspějete, co budete dělat?
 
Věřím v úspěch ANO v Praze 1 i ve volbách do zastupitelstva města. Úspěch však sám o sobě nestačí. K tomu, abychom mohli změny, které v našem programu (kompletní znění najdete na http://praha1.anobudelip.cz/) uvádíme, potřebujeme silný mandát a koaliční partnery, kteří budou na změnách spolupracovat. Pokud bychom neuspěli nebo nenašli podporu pro náš program, nedáme ruce do kapes a nebudeme nečinně přihlížet dalšímu snižování životní úrovně v Praze 1. Stali bychom se silnou opozicí, která se postará o zveřejňování záměrů radnice, o transparentní financování včetně konkrétních informací, kdo ze zastupitelů prosazuje který návrh, a vytrvale budeme bojovat za práva a lepší prostředí pro žití na Praze 1. V tuto chvíli ovšem věřím, že k volbám dorazí velký počet voličů, kteří uváženě dají podporu změnám, aby skutečně bylo líp. Děkuji všem, kteří k volbám přijdou, a děkuji za jejich hlas pro ANO.
 
redakce Praha1online.cz