Svým zákazníkům nabízíme víc, než jen dodávku energie.

Jsme tradiční domácí firma a považujeme to za výhodu, říká předseda představenstva Pražské plynárenské Ing. Pavel Janeček. 

Začněme trochu netypicky. Jakými čtyřmi slovy byste vy osobně stručně charakterizoval Pražskou plynárenskou? 
 
Řekl bych:  Tradiční,  domácí,  spolehlivá a stabilní.  Mimochodem v podstatě stejně vnímá naši společnost , dle nedávno realizovaných průzkumů, i široká veřejnost.
 
Nakolik je na velmi konkurenčním trhu s energiemi výhodou nebo naopak nevýhodou, že je Pražská plynárenská vnímána právě takto? 
 
Být vnímán jako tradiční dodavatel, který má určité silné  kořeny a  dlouhou historii, byl  v průběhu času opakovaně  prověřen různými obtížnými situacemi, ve kterých obstál a díky nimž získal neocenitelné praktické zkušenosti, to  určitě není nevýhoda. Dle mého soudu právě naopak. Ostatně, jen velmi málo dodavatelů energie působících na současném trhu se něčím podobným může také pochlubit. Stejně tak považuji za výhodu, že jsme nyní zcela česká firma, například i proto, že zisky, které v rámci své činnosti vyprodukujeme, nejdou za hranice, ale mohou být různým způsobem reinvestovány tady u nás doma.
 
A co se týká zmíněné spolehlivosti a stability? Na dnešním trhu s energiemi je z hlediska odběratelů energie mnohdy složité se orientovat. Lidé jsou doslova  zavaleni  obrovským množstvím nabídek a příslibů. Na druhou stranu není však vždy pravidlem, že tyto nabídky jsou míněny zcela upřímně, jsou skutečně tak výhodné jak jsou prezentovány a odběratel tak nakonec dosáhne slibovaných úspor.  V  neposlední řadě je mnohdy otázkou i to, zda budoucí perspektivy dodavatele nabízejícího své služby jsou skutečně tak dobré, jak sám prezentuje. V této souvislosti lze připomenout starší i zcela nedávné případy, kdy někteří dodavatelé nebyli schopni dostát závazkům vůči svým zákazníkům.  Myslím, že v tomto prostředí nabývají atributy jako spolehlivost a stabilita, ač byly v minulosti mnohdy opomíjeny, velmi zřetelně na významu.  
 
Vraťme se ještě k tomu, že jste ryze česká firma, kterou od nedávna zcela vlastní hlavní město Praha. Jak vnímáte toto spojení?  
 
Dle mého názoru je to spojení logické a není nijak neobvyklé. Podíváme-li se za hranice, tak zjistíme, že ve spoustě významných  evropských  velkoměst existují  „městské firmy“,  zajišťující dodávky energie a  další služby pro jejich  obyvatele.  Je třeba si uvědomit, že Pražská plynárenská je v Praze takříkajíc „doma“, vždyť zde máme kořeny sahající až do roku 1867. Nejenže spolehlivě dodáváme zemní plyn drtivé většině pražských domácností a firem, ale vždy jsme se různým způsobem  podíleli i na dalších aktivitách a projektech týkajících se rozvoje občanské společnosti a Prahy samotné. Mimo jiné tak i díky naší podpoře např. v ulicích můžete vidět ekologické vozy s pohonem na zemní plyn svážející komunální odpad, fanoušci  fotbalu jistě v chladných dnech  oceňují naší vyhřívanou tribunu  na stadionu Sparty a milovníci umění zase významnou sbírku českých koláží, kterou uchováváme a rozšiřujeme pro příští generace a je k vidění v naší galerii. Podobných projektů a aktivit podporovaných naší společností je celá řada a s  trochou nadsázky lze říci, že Pražská plynárenská je již nedílnou součástí života města. Z hlediska jejího postavení na trhu vnímám spojení s hlavním městem Prahou jednoznačně jako pozitivním faktor, který i nyní velmi dobré postavení Pražské plynárenské ještě zlepší. Velmi důležité je, že samo hlavní město Praha dlouhodobě stálo o to vlastnit Pražskou plynárenskou a velmi intenzivně, zejména prostřednictvím prvního náměstka primátora Jiřího Vávry (TOP 09), o naplnění tohoto strategického cíle  usilovalo.
 
Zmínil jste současné dobré postavení Pražské plynárenské v rámci energetického trhu, které nyní ve spojení s hlavním městem Prahou chcete ještě zlepšit.  Co děláte pro udržení stávajících zákazníků a získání nových? Čím myslíte, že se vaše společnost odlišuje od desítek svých konkurentů? 
 
Svým zákazníkům nabízíme řadu různých cenových produktů, takže si každý může vybrat ten konkrétní, který mu nejvíce vyhovuje. Zároveň je pro zákazníky k dispozici i určitá přidaná hodnota v podobě různých doplňkových služeb a produktů. Když to hodně zjednoduším, tak se prostě zákazníkům snažíme nabídnout víc, než „jen“ dodávku energie. Uvedu praktický příklad. Dříve či později se každý odběratel plynu dostane do situace, kdy se mu porouchá jeho plynový spotřebič. Zajištění opravy prakticky znamená kromě problému se zajištěním kvalitního servisního technika i řádově několikatisícové neočekávané výdaje. My zákazníkům v této situaci pomůžeme, protože mohou využít naší asistenční službu POMOC 24, jejímž prostřednictvím jim při splnění určitých podmínek zprostředkujeme nejen opravu, ale na této se můžeme i finančně podílet.  Podobných příkladů lze uvést celou řadu, od zajištění slev na nákup nových plynových spotřebičů až po naší zákaznickou kartu, kterou mají zákazníci zdarma a jejímž prostřednictvím mohou čerpat řadu slev a výhod u více než devadesáti partnerů, jako jsou cestovní kanceláře, sportovní zařízení, divadla apod.  
 
Podstatný je dle mého názoru také rozsah a kvalita poskytovaného zákaznického servisu. Je např. velký rozdíl mezi tím, když má zákazník pro vyřízení svého požadavku k dispozici obchodní kancelář svého dodavatele, kde se mu bude někdo individuálně věnovat, vše s ním vyřeší a vše mu vysvětlí, a mezi tím, kdy dodavatel podobné služby zákazníkům neposkytuje a ti vše musí řešit jen zdlouhavou a  neosobní korespondenční formou. 
 
Sázíte tedy na kombinaci široké nabídky různých cenových produktů, řady doplňkových služeb a kvalitního zákaznického servisu. To není cesta, kterou se vydali všichni dodavatelé energie působící na trhu. Budete v tomto náročném  trendu pokračovat i do budoucna? 
 
Ano, protože dle našeho názoru je právě tohle cesta k dosažení cílů, které jsme si před sebe postavili a kterými jsou udržet současnou pozici na trhu a do budoucna ji postupně stále zlepšovat.  V této souvislosti mohu říci, že aktuálně připravujeme pro naše zákazníky další zajímavé produkty, které jim budeme v průběhu roku postupně představovat a nabízet.
 
Některé služby, které svým zákazníkům poskytujete, jsou zcela ojedinělé. Jedná se například o úročení přeplatků z vyúčtování spotřeby plynu. Proč jste se k uvedenému rozhodli a jaký to má vlastně smysl? 
 
V tomto případě je našim cílem motivovat zákazníky, aby hradili v dostatečné výši, pravidelně a včas své zálohové platby. To je důležité zejména z toho pohledu, že tím podstatně zmenšují riziko vzniku následného vysokého nedoplatku v rámci vyúčtování spotřeby zemního plynu, díky kterému by se mohli dostat do problémů z hlediska úhrady, což samozřejmě není žádoucí ani z našeho pohledu. Zároveň považujeme za férové nějak odměnit ty naše zákazníky, kteří k platbě záloh přistupují odpovědně a řádně. 
 
Snažíte se tím tedy aktivně předcházet vzniku neuhrazených pohledávek.  Jak velký je to z vašeho hlediska v současné době problém? 
 
Je to téma, kterému se musíme, a zcela určitě nejen my, intenzivně a velmi odpovědně věnovat. Chápeme, že se někteří naši zákazníci mohou z různých důvodů dostat do složité situace, která jim zabrání přechodně plnit závazky. Jsme proto připraveni domluvit se s každým na individuálním řešení a být mu při řešení celé věci nápomocni. Bohužel vyskytují se i lidé, kteří s námi nekomunikují, situaci odmítají řešit a dohodnout se nechtějí. V těchto případech pak nezbývá nic jiného, než postupovat razantně.
 
Otázka na závěr. Jaký vývoj na energetickém trhu očekáváte do budoucna? 
 
Očekávám, že po období jeho bouřlivého a překotného vývoje následně dojde k určité stabilizaci a kultivaci. Zákazníci získají přímo i zprostředkovaně ohledně dodavatelů energií  dobré, nebo naopak špatné zkušenosti a v této souvislosti někteří dodavatelé patrně   přestanou existovat. Ti, co zůstanou si, jak doufám, uvědomí, že je třeba dělat energetický byznys seriózně, zodpovědně a s dlouhodobou perspektivou. Naše společnost si to ostatně uvědomila již dávno.