Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

Úspěšné zakončení projektu OneGeology-Europe

7. 12 2010 | Dvouletý celoevropský projekt OneGeology-Europe (http://www.onegeology-europe.eu/) byl v Paříži 28. 10. 2010 úspěšně obhájen před Evropskou komisí. Oponentuře předcházel závěrečný seminář pro více než 80 hostů z celého světa, na kterém projektový tým prezentoval jak celkové výsledky projektu, tak i dílčí úspěchy jednotlivých podprojektů (workpackages).

Dvouletý celoevropský projekt OneGeology-Europe (http://www.onegeology-europe.eu/) byl v Paříži 28. 10. 2010 úspěšně obhájen před Evropskou komisí. Oponentuře předcházel závěrečný seminář pro více než 80 hostů z celého světa, na kterém projektový tým prezentoval jak celkové výsledky projektu, tak i dílčí úspěchy jednotlivých podprojektů (workpackages).

Cílem projektu, kterého se účastnilo 28 partnerů z 21 členských evropských států, bylo zpřístupnit geologická prostorová data celé Evropy. Výsledkem je pak historicky první harmonizovaná geologická mapa Evropy v měřítku 1 : 1 milionu přístupná na portálu OneGeology Europe (http://onegeologyeurope.brgm.fr/geoportal/), kde jsou navíc veškeré doplňující informace poskytovány v několika evropských jazycích. Geoportál OneGeology-Europe tak nabízí unikátní možnost komplexního pohledu na podloží Evropy pro celou řadu uživatelů, např. pro orgány státní správy, těžební průmysl, pojišťovny či instituce zabývající se stavebním inženýrstvím a projekty územního plánování. A konečně i pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více o tom, co je přímo pod našima nohama. Je nasnadě, že tyto
informace jsou klíčovými např. při predikci a zmírňování dopadů přírodních rizik jako jsou sesuvy půdy, zemětřesení a záplavy či při hodnocení kvality přírodních zdrojů.

Česká geologická služba (ČGS) se aktivně podílela na řešení téměř všech částí projektu a pod vedením dr. R. Tomase zodpovídala za vytvoření multilingválního metadatového katalogu národních geologických i aplikovaných mapových vrstev všech měřítek v souladu se schválenými pravidly pro tvorbu metadat a souvisejících katalogových služeb INSPIRE (metadatový katalog přístupný z http://one.geology.cz/). ČGS (vytvoření metadatového katalogu) se společně s francouzskou geologickou službou – BRGM (vývoj portálu) smluvně zavázaly minimálně po dobu dvou let provozovat tento systém pod patronací EuroGeoSurveys.

 

Diskuse

.

Speciály

Naše magazíny

Novinky ze světa bydlení, aut, techniky ...

Modelky Fashion Models , více na www.fashion-models.cz