Vernisáž výstavy Umění a stín v galerii NoD a Českém centru Praha

Kurátorská dvojice Edith Jeřábková a Dominik Lang připravili výstavu, která bude od února k vidění v prostorách Českého centra Praha a v galerii NoD. Představí zde umění studentů vídeňské a dvou pražských vysokých uměleckých škol.

Název Umění a stín vyjadřuje zdánlivý rozpor mezi uchopitelným a neuchopitelným, čímž klade otázky na téma „co je umění? “, „jak vlastně umělecké dílo konstituuje svůj stín?“ Jako taková sestává ze dvou částí. První s názvem Umění se v Českém centru Praha zaměřuje na prostorové formy. Naopak díla plovoucí po zdech jako Stín jsou základem instalace v galerii NoD. Rozsáhlý projekt vznikl ve spolupráci Akademie výtvarných umění v Praze, Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a Akademie výtvarných umění ve Vídni.

Působení v kontextu
Nový projekt představuje počátek spolupráce tří renomovaných výtvarných škol: Akademie výtvarných umění v Praze, Akademie výtvarných umění ve Vídni, Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

Inspirací společného projektu byla kurátorům i vystavujícím umělcům esej Umění a jeho stín italského teoretika Maria Pernioly (*1941). Ambicí relativně rozsáhlého projektu je pokus o nalézání odpovědí na základní estetické otázky formou několikadenních workshopů, seminářů, prezentací, výstav konaných v průběhu celého letošního roku. V dalším plánu se soustřeďuje také na rozvoj vztahů s uměleckými institucemi a školami (např. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně aj.). Paralelně s dvoudílnou výstavou českých a rakouských umělců v prostorách Českého centra Praha a galerie NoD probíhá také výstava dvou pražských studentů ve Windows Gallery ve Vídni. Každá z přehlídek představí díla studentů spolupracujících vysokých škol. V druhé polovině roku je plánována další reciproční výstava v  rakouské galerii Büro Weltausstellung.

České centrum Praha, Galerie NoD
Výstava probíhající v Praze je rozdělena do dvou částí. V Českém centru Praha se zaměří na prostorové formy pod širokým označením „umění” a v Galerii NoD se exponáty budou pohybovat na zdech jako „stíny”. Obě části jsou pro veřejnost otevřeny od 6. 2. 2014, termín jejich závěru se však liší. V NoD končí již 17. 3. 2014, galerie Českého centra hostí díla až do 23. 3. 2014. Paralelně s prezentací v Čechách proběhne ve vídeňské Widnows Gallery výstava s názvem Slunce svítí do zaprášeného kouta (7. 2. - 31. 3. 2014).


Slunce svítí do zaprášeného okna
Windows Gallery, Ćeské centrum Vídeň
7. 7. 2013 – 31. 3. 2014
Rakouská část projektu s názvem Slunce svítí do zaprášeného kouta oslovuje vídeňského diváka a její organizátor České centrum Vídeň, naláká příznivce k výloze Windows Gallery. „Výloha“ zde reprezentuje prostor, u něhož člověk hledá něco, co by si mohl koupit, co jej potěší. A přitom spatřuje sebe sama. Projekt je výsledkem společné práce i úvah studentů VŠUP Anny Ročňové a Jana Boháče.

Pojetí stínu Maria Pernioly
Co je umění mnozí tuší, co stín, zdánlivě vědí. Pro estetika Maria Perniolu, představuje stín oblast, která existenci předmětu a umění potvrzuje a aktivuje. Umění bez stínu, stejně jako postavě bez stínu, se nedá věřit, chybí jim minulost a současnost zároveň. Není to nasvícený artefakt, který Perniolu zajímá, ale jeho pozadí, důvody k jeho vzniku, souvislosti s jeho tématem a vystavením, okolnosti jeho existence, jeho komentáře, kritiky, historie. A přestože kurátoři výstavní exponát ani nasvícení nezavrhli, některé Perniolovy myšlenky se v práci studentů objevují.

Různé tváře modernity
Výstava ve dvou částech "Umění" a "Stín" provádí návštěvníka různými formami modernity. Do popředí vystupuje různorodost v plném významu, ať už se jedná například o Athény, venkov, velká a malá gesta, pohledy na architektury, suvenýry do kapsy, motivy, které se vryly do paměti, nalezená pojmenování, jejich rozkládání a přeskládání, z východu na západ a ze západu na východ. Koncepce výstavy počítá s otevřeností. Hlavními kurátory jsou Edith Jeřábková, Dominik Lang, kteří přizvali ke spolupráci Jiřího Příhodu, Pavla Humhala, Simone Bader, Heima Zobernigema, Rolanda Kollnitze a studenty pražské AVU, UMPRUM i vídeňské AdBK.

Doprovodný program:
5. 2. 2014 ve 13 hodin, České centrum Praha, Rytířská 31
Umění a stín
Volná diskuze studentů o vlastní práci a projektech, o výstavě a spolupráci v roce 2014.
Moderátoři: Simone Bader, Edith Jeřábková, Dominik Lang a Pavel Humhal

Do volné diskuse se mohou zapojit všichni zájemci zaměřeni na oblast moderního a současného umění.

Vystavující umělci: Studenti Akademie výtvarných umění v Praze, Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a Akademie výtvarných umění ve Vídni.

Jan Boháč, Dominik Gajarský, Elisabeth Greinecker, Filip Hauer, Anna Holtz, Stanislava Karbušická, Barbora Kleinhamplová, Martin Kolarová, David Krňanský, Kateřina Kučerová, Fabian Leitgeb, Petra Lelláková & Vladimíra Večeřová, Martin Lukáč, Kristýna Lutzová, Billie Meskens, Richard Nikl, Martin Nytra, Ondřej Reichel, Anna Ročňová, Rudolf Samohejl, Anna Shestakova, Iveta Schovancová, Stefania Strouza, Roman Štětina,Viktorie Valocká, Julia Wallisch, Martin Zvěřina.

Informace o výstavě:
Umění
Místo konání: České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1
6. 2. – 23. 3. 2014
Slavnostní zahájení proběhne 5. 2. 2014 v 17 hodin v Českém centru Praha
Výstava je otevřena vždy ve všední den
od 10 – 17 hodin.
Vstup volný.

Stín
Místo konání: Galerie NoD,
Dlouhá 33, Praha 1
6. 2. – 7. 3. 2014,
Slavnostní zahájení proběhne 5. 2. 2014
v 19 hodin v galerii NoD
Výstava je otevřena 10 – 01 hodin.

Slunce svítí do zaprášeného okna
Místo konání: Windows Gallery, České centrum Vídeň,
Herrengasse 17, Vídeň
7. 2. - 31. 3. 2014
Slavnostní zahájení 6. 2. 2014 v 18. 30 hodin.

Vstup volný.
www.czechcentres.cz
www.nod.roxy.cz