VZP začne upozorňovat na nezaplacené pojistné SMS a e-mailem

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) začne tento týden rozesílat upozornění těm, kdo zapomněli v termínu zaplatit pojistné. Pomocí SMS zpráv či e-mailu obdrží lidé zdarma zprávu, která jim umožní zaplatit dříve, než by jim k dlužné částce naběhlo penále, nebo by se částka dále zvýšila. ČTK to dnes řekl mluvčí VZP Oldřich Tichý. 

Nová služba by mohla ročně pokrýt zhruba 100.000 klientů VZP, plátců pojistného. "Do provozu bude nabíhat postupně. Nejprve se počítá s pilotním projektem pro okresy Mladá Boleslav a Ústí nad Labem," dodal s tím, že informace jednou ročně bude VZP zasílat dlužníkům i nadále dopisem. 
    
V první etapě budou obesíláni SMS či e-mailem výhradně samoplátci pojistného, tedy osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů. V dalších etapách budou oslovováni i zaměstnavatelé. Výhledově chce VZP rozesílat upozornění i do datových schránek plátců pojistného. 
    
Rozšiřování služby do celé ČR bude podle Tichého záviset na výsledcích vyhodnocení pilotní části. Reálné odhady počítají s tím, že VZP po plném spuštění projektu by mohla touto cestou získat od plátců zhruba 50 milionů korun ročně, které by jinak musela zdlouhavě vyměřovat a vymáhat. 
    
Úspěch projektu závisí podle Tichého z velké části i na tom, zda budou mít plátci pojistného v databázi VZP aktualizované kontakty - číslo mobilního telefonu či adresu e-mailu. "I ve svém vlastním zájmu by si měli zkontrolovat, zda má pojišťovna jejich aktuální údaje pro elektronickou komunikaci," doporučil. 
    
Pokud plátce dluh neuhradí sám poté, co obdrží vyúčtování pojistného, vystaví mu pojišťovna ve správním řízení platební výměr, mimo správní řízení výkaz nedoplatků. Případně pak činí další kroky, jako soudní řízení a konkurs na plátce. 
    
Do doby, než dlužník částku uhradí, nabíhá mu penále bez časového omezení. Jeho sazba je 0,05 procenta z dlužné částky pojistného nebo zálohy na pojistné za každý den prodlení. Pojišťovna nevymáhá jen nedoplatky pojistného, jejichž výše v úhrnu nepřesahuje 50 korun. Právo předepsat dlužné pojistné či penále se promlčuje za deset let ode dne splatnosti, právo oboje vymáhat také v desetileté promlčecí lhůtě počínaje právní mocí platebního výměru.
 
zdroj: ČTK