VÝSTAVA „SOCHY“ IGORA KITZBERGERA V GALERII KUSKOVU

Vernisáž proběhne v úterý 18. 10. 2011 od 19 hod.Výstava 19. 10. – 7. 12. 2011, úterý – pátek 13.00 – 18.00 hod. nebo po dohodě na tel. 737 200 127Galerie KusKovu Vás srdečně zve na výstavu plastik akademického sochaře Igora Kitzbergera.

Igor Kitzberger se narodil 24. 5. 1963 v Novém Jičíně, ale mládí prožil v Rožnově pod Radhoštěm, kterému zůstává věrný dodnes. Rozhodnutí stát se sochařem se zrodilo v dílně jeho otce, uměleckého kováře. V letech 1978 – 1982 studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Turnově, obor umělecký kovář. Především díky profesorce, akad. soch. Aleně Zetové, se mu zde vedle základů kovářského řemesla dostalo také kreslířské průpravy důležité pro další práci a umělecký růst. V letech 1984 - 1990 pokračoval ve studiu na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě u prof. Jána Kulicha, obor figurální a reliéfní sochařství. Studium dokončil diplomovou prací na téma osobnost Jana Amose Komenského, kterého mu jako téma doporučil právě Kulich. „Abych Komenského co nejlépe vystihl, musel jsem se nejprve seznámit s jeho životem, názory a dílem,“ uvádí Kitzberger. Tato příprava mu zabrala více než rok a dala mu poznat mnohem více tváří tohoto renesančního myslitele, filozofa, spisovatele, pedagoga a v neposlední řadě člověka než jen jako proklamovaného „učitele národů“. Komenský se tak stal i jedním z velkých témat Kitzbergerovy tvorby, které se věnuje od roku 1990.

Igor Kitzberger vždy tíhnul ke kovu. Začínal s ocelí, ale vadilo mu, že je choulostivá a v exteriéru rezne. Zkusil tedy bronz a přenesl na něj různé sochařské a kovářské postupy a technologie. Tím, že své sochy neodlévá, vytváří pokaždé jedinečný originál. O spojení kováře a sochaře ve své osobě Igor Kitzberger říká: „Chtěl bych, aby ve mně převažoval sochař, ale jsem současně strašně rád, že jsem i kovář. Kdybych totiž znal pouze tradiční sochařské zpracování, nikdy bych se nedostal k tomu, co dělám. Ve zpracování jsem tedy kovář – řemeslník a v konečném výrazu bych chtěl být sochař.“ Své sochy dotváří také pomocí povrchových úprav - nacházíme na nich zlato, stříbro i patinu zeleně a modři.

Pro Kitzbergera je charakteristická zejména figurální tvorba. Mezi jeho velká témata patří anonymní tanečníci, hudebníci či herci, ale také osobnosti českých i světových dějin jako Karel IV., Jan Amos Komenský, Niccolo Paganini nebo Jean-Baptiste Gaspard Deburau. Kitzberger je fascinován pohybem a emocemi a tělesné proporce svých postav často dotahuje ad absurdum. Energie, která z jeho děl srší, diváka uchvacuje stejně jako umělcova neutuchající kreativita a bezbřehá fantazie.  

O galerii:
Galerie KusKovu ve své stálé expozici prezentuje umělecké předměty, šperky a užité umění z kovu a jeho kombinací s rozličnými materiály. KusKovu představuje díla a kousky převážně českých výtvarníků, uměleckých kovářů a šperkařů, ať již zkušených, nebo začínajících. Velký důraz klade zejména na originalitu a profesionální zpracování. Galerie pravidelně pořádá výstavy výtvarníků pracujících s kovem, ale i jinými materiály a médii.

Galerie KusKovu
Biskupský dvůr 6
110 00 Praha 1  
www.kuskovu.cz, info@kuskovu.cz
tel.: 737 200 127
úterý – pátek 13.00 – 18.00