Zástupci SIRIRI odjíždí do Středoafrické republiky otevřít školu

Dva ze zakladatelů a zástupců SIRIRI, Karol a Lída Böhmovi strávili na počátku letošního roku v Africe 10 týdnů, po jejichž dobu usilovně pracovali na stavbě nové budovy školy pro 250 dětí. Právě dnes se “vrací na místo činu”, aby dokončili nezbytné úpravy a byli přítomni slavnostnímu otevření, na které již netrpělivě čeká celé město.

Zahájení stavby školy v únoru 2011 byl přítomen i samotný prezident Středoafrické republiky, Fracois Bozizé, který při této příležitosti vůbec poprvé navštívil město Bozoum a osobně poděkoval organizaci SIRIRI za to, co dělá pro jeho zemi. Následovaly dva měsíce usilovné práce, během kterých se povedlo vystavět první budovu až po střechu - druhá ji pak už jen kopírovala. “Za 10 týdnů jsme postavili jednu budovu, druhá byla v době našeho odjezdu vyzděná až k oknům, aby se mohla zaměřit. Všechny detaily, které jsme chtěli mít vyřešené, jsme stihli,“ říká architekt Karol Böhm. Podle projektu bude v budově šest tříd po čtyřiceti dětech, laboratoř, knihovna, sborovna a ředitelna a výhledově i počítačová učebna. Od dubna probíhala na dálku, prostřednictvím e-mailů, neustálá komunikace Praha - Bozoum, kdy projektant budovy Karol Böhm konzultoval průběh stavby s partnery na místě.

Dnes odlétají Böhmovi opět do Středoafrické republiky. Slavnostní otevření školy, prozatím plánované na 24. září 2011, bude pro všechny velkou událostí. “Všichni obyvatelé si uvědomují, jak je vzdělání důležité a jsou velmi pyšní,” dodává Ludmila Böhmová.

Projekt Škola je jedním z projektů rozvojové organizace SIRIRI. “Chceme podpořit úsilí našich partnerů na místě a získat finanční prostředky pro dlouhodobé fungování školy. Zavázali jsme se podporovat provoz školy po dobu 5 let. V rámci této podpory jsme slíbili financovat provoz školy, platy učitelů, nákupy pomůcek a učebnic a další nezbytné výdaje částkou 125 000 Kč ročně, “ říká předseda správní rady SIRIRI, Dalimil Bartoň.

Jediná škola tohoto druhu v okrese velkém jako Morava musela být kvůli nedostatku finančních prostředků zavřena v roce 2009. Přes 200 dětí se tak rázem ocitlo bez možnosti vzdělávat se. Výuka dosud probíhala v provizorních prostorách, proto se zástupci partnerské organizace rozhodli vystavět pro žáky novou školní budovu. Na podzim roku 2010 oslovili s návrhem projektu firmu AMA invest, v jejímž čele stál v té době jeden ze zakladatelů SIRIRI, Karol Böhm. Firma zdarma vypracovala projekt školy - dvě budovy navzájem propojené koridorem, ladící s rázem okolní krajiny. Když pak Karol Böhm představil projekt, byl požádán, zda by přijel do Afriky a vedl samotnou stavbu. Po krátkém rozmýšlení tuto nabídku přijal a se svou ženou Lídou odjeli na začátku února 2011 stavět školu do Afriky.

Nezisková organizace SIRIRI se zabývá pomocí „dárcovským sirotkům”. To jsou země, které leží mimo zájem oficiální pomoci, ale bez pomoci „zvenčí“ se neobejdou. Momentálně organizace působí ve Středoafrické republice, kde rozvíjí zemědělství, zdravotnictví a školství. Hlavním cílem projektů SIRIRI ve Středoafrické republice je výsledná nezávislost zdejších obyvatel na pomoci zvenčí. Tato organizace pomáhá místním lidem postavit se na vlastní nohy a díky spojení s místní komunitou se to opravdu daří. Organizaci podpořily i známé osobnosti, jako je profesor Jan Sokol, ekonom Tomáš Sedláček, diplomat Pavel Fischer a biskup Václav Malý.

Více informací najdete na www.siriri.org, http://www.facebook.com/siririops