Maltézská pomoc – obecně prospěšná společnost

V samém centru Malé Strany, obklopen Lázeňskou ulicí a náměstími Velkopřevorským a Maltézským stojí Velkopřevorský palác s kostelem Panny Marie pod řetězem. Zde sídlí Maltézská pomoc, o.p.s., jejímž zakladatelem je České velkopřevorství Řádu Maltézských rytířů a která naplňuje poslání „Tradičně sloužit, profesionálně pomáhat“. Sídlíme na Malé Straně (náš zakladatel již více než 800 let) a jsme na to hrdí. Naše činnost je však celorepubliková a velmi rozmanitá.

V samém centru Malé Strany, obklopen Lázeňskou ulicí a náměstími Velkopřevorským a Maltézským stojí Velkopřevorský palác s kostelem Panny Marie pod řetězem. Zde sídlí Maltézská pomoc, o.p.s., jejímž zakladatelem je České velkopřevorství Řádu Maltézských rytířů a která naplňuje poslání „Tradičně sloužit, profesionálně pomáhat“. Sídlíme na Malé Straně (náš zakladatel již více než 800 let) a jsme na to hrdí. Naše činnost je však celorepubliková a velmi rozmanitá.

Maltézská pomoc, o.p.s. pomáhá a podporuje:

Děti
děti ze sociálně slabých rodin, pro které chystáme dětské tábory a pravidelně s nimi trávíme volný čas
děti s kombinovaným postižením, jejichž rodinám se snažíme odlehčit tím, že vozíme děti denně do speciálních škol, které jim poskytují adekvátní vzdělání

Seniory
opuštěné staré lidi žijící v domovech důchodců, které pravidelně navštěvují maltézští dobrovolníci a pomáhají jim tak znovu se zapojit do života a aktivně trávit stáří
lidi starající se o příbuzné nemocné Alzheimerovou chorobou, kterým se dobrovolníci a asistentky snaží ulehčit každodenní péči o blízké
seniorům, kteří již sami nezvládnou všechny potřebné činnosti, ale nechtějí odejít do domova důchodců poskytujeme osobní asistenci  - placená služba

Zraněné a lidi se zdravotním postižením
lidi s pohybovým postižením, kterým dobrovolníci pomáhají v domácnosti, vyplňují různými aktivitami jejich volný čas, společně cestují (i do zahraničí na mezinárodní tábory pro mladé lidi s postižením), navštěvují kulturní akce a organizují pro ně duchovní program
asistenční službou, při které naši zaměstnanci pomáhají našim klientů realizovat jejich základní potřeby

Lidi postižené katastrofami
lidi postižené přírodními katastrofami, kterým poskytujeme humanitární, psychosociální a zdravotní pomoc prostřednictvím dobrovolníků a zaměstnanců

Toto všechno dělá šest lidí na plný úvazek (administrativa, řízení dobrovolníků a osobních asistentek a shánění darů a dotací), osobní asistentky na částečný úvazek úvazek a přibližně 150 dobrovolníků, kterým dělá radost pomáhat spoluobčanům. Nemáme žádný zdroj financí, kromě dotací od státu a obcí a darů od firem i dobrých lidí.

Sídlíme v Praze 1 a řada klientů je odtud, ale naše služby poskytujeme po celé Praze. 
Pokud pocítíte potřebu se s našimi službami podrobněji seznámit, můžete nás navštívit v naší kanceláři v Lázeňské 2 (nebo na www.maltezskapomoc.cz).