Oceňování dárců krve s bydlištěm na Praze 1

Dne 6.12. v kavárně divadla Rokoko pořádá náš spolek Českého červeného kříže na Praze 1 již třetím rokem slavnostní oceňování dárců krve s trvalým bydlištěm na Praze 1. Bude oceněno celkem 15 občanů Prahy 1, kteří bezplatně darovali krev již 10, 20 a 40-krát a pomohli tak lidem ve vážném zdravotním stavu.

Dne 6.12. v kavárně divadla Rokoko pořádá náš spolek Českého červeného kříže na Praze 1 již třetím rokem slavnostní oceňování dárců krve s trvalým bydlištěm na Praze 1. Bude oceněno celkem 15 občanů Prahy 1, kteří bezplatně darovali krev již 10, 20 a 40-krát a pomohli tak lidem ve vážném zdravotním stavu. Na oceňováni budou pozváni zástupci MČ Prahy 1, Úřadu Českého červeného kříže a transfuzního oddělení Nemocnice na Královských Vinohradech. Zahájení oceňování je plánováno v 18:00, součástí programu je: proslov zástupce našeho spolku prof. Zámečníka a Úřadu Českého červeného kříže krátký koncert klasické hudby předávání plaket Jana Jánského a drobných dárků dárcům krve v 19:00 začíná divadelní představení, na které jsou zváni všichni zúčastnění dárci a zástupci pozvaných institucí.

http://cckpraha1.cz